TRANG BÁO GIỚI THIỆU VỀ GREENVIET
2015-08-31 05:08:07 | Quản trị viên

Đây là mục giới thiệu chung về GreenViet trong tập san "Sáng tạo và phát triển" của Liên Hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố Đà Nẵng

Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) là một tổ chức phi chính phủ được thành lập theo quyết định số 44/QĐ-LHH ngày 04/10/2012 của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật thành phố Đà Nẵng. Được Sở khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng cấp giấy phép hoạt động số 14/2012 ngày 23/10/2013. Ngày 23/12/2012, GreenViet tổ chức lễ ra mắt Trung tâm, chính thức đi vào hoạt động. Trung tâm GreenViet có chức năng nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến và tham vấn các chính sách liên quan đến đa dạng sinh học (ĐDSH), biến đổi khí hậu (BĐKH), bảo tồn thiên nhiên và một số vấn đề môi trường thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên trên cả nước, trong đó tập trung chính cho thành phố Đà Nẵng.

Trong thời gian qua, GreenViet đã và đang triển khai đánh giá hiện trạng và giám sát đa dạng thú linh trưởng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; nghiên cứu và bảo tồn loài Voọc chà vá chân nâu – một trong những loài linh trưởng quý ở Việt Nam- tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà. Đồng thời Trung tâm cũng đang nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động truyền thông giáo dục nhằm nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng cùng chung tay bảo tồn ĐDSH và bảo vệ mội trường sống./.


Tin khác

Thư viện