Về GreenViệt
2015-09-01 02:50:12 | Quản trị viên

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Ý tưởng thành lập tổ chức phi chính phủ có tên GreenViet bắt nguồn từ TS. Hà Thăng Long và nhóm nghiên cứu trẻ làm công tác nghiên cứu và bảo tồn đa dạng sinh học ở Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai từ năm 2006.
Những người sáng lập mong muốn xây dựng Trung tâm GreenViet là nơi tập hợp những con người tâm huyết có cùng mong muốn tìm hiểu, nghiên cứu, phổ biến các giá trị của đa dạng sinh học đến cộng đồng người dân Việt Nam nhằm nâng cao hiểu biết, thúc đẩy hành động của cộng đồng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học và ứng xử thân thiện với môi trường, sử dụng một cách bền vững tài nguyên đa dạng sinh học của Việt Nam.

Từ ý tưởng đến hiện thực

Khởi đầu: GreenViet chỉ có 4 người Hà Thăng Long, Trần Hữu Vỹ, Nguyễn Thị Tịnh và Lãnh Tuấn Bảo khi cùng tham gia chương trình nghiên cứu tập tính sinh thái loài Chà vá chân xám ở Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai. Những ý tưởng ban đầu hình thành rõ nét hơn cùng những chuyến nghiên cứu thực địa mà cả nhóm thực hiện từ năm 2006 – 2008. 

 Xây dựng lực lượng: Kết thúc chương trình nghiên cứu, nhóm anh em GreenViet tiếp tục duy trì và nâng cao năng lực bằng cách tham gia chương trình bảo tồn loài tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh của Hội động vật học Frankfurt từ năm 2009 - 2011. Số lượng người tham gia lúc này đã có 7 thành viên. 

Thành viên GreenViet đã tham gia xây dựng chương trình nâng cao năng lực quản lý cho Vườn quốc gia (VQG) Kon Ka Kinh với các hoạt động chính: Tổ chức tập huấn cho kiểm lâm về thực thi pháp luật và điều tra giám sát đa dạng sinh học; Xây dựng chương trình giám sát đa dạng sinh học cho các trạm kiểm lâm; Truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân địa phương chủ yếu là đồng bào dân tộc Ba Na; đặc biệt tổ chức được nhiều chương trình giáo dục thiên nhiên cho học sinh ở các trường trung học sơ sở ở vùng đệm. Kết quả của các chương trình này đã và đang góp phần đáng kể vào công tác bảo tồn đa dạng sinh học ở VQG Kon Ka Kinh.
Ngoài hoạt động bảo tồn, các thành viên tiếp tục tham gia các chương trình nghiên cứu điều tra giám sát linh trưởng, các loài thú nhỏ ở các vườn quốc gia và khu bảo tồn như: VQG Kon Ka Kinh, VQG Phong Nha-Kẻ Bàng, VQG Cúc Phương, Khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long, bán đảo Hòn Hèo - Khánh Hòa, ...

Thành lập: Tháng 9 năm 2011, các hoạt động đặt nền móng cho quá trình xây dựng tổ chức như thảo luận phương hướng, tạo dựng mạng lưới, xúc tiến thủ tục cho việc thành lập trung tâm được thực hiện. Nhóm sáng lập viên lúc này có 9 thành viên gồm: Hà Thăng Long, Trần Hữu Vỹ, Hoàng Văn Chương, Nguyễn Thị Tịnh; Nguyễn Ái Tâm, Bùi Văn Tuấn, Văn Hồng Hải; Trần Ngọc Sơn; Đinh Thanh Hương.

Ngày 04 tháng 10 năm 2012, Trung tâm GreenViet chính thức được thành lập theo quyết định số 44/QĐ-LHH của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật thành phố Đà Nẵng (tên gọi tắt là GreenViet).

 

TẦM NHÌN
Trở thành Trung tâm uy tín về nghiên cứu và tư vấn, truyền thông và giáo dục, vận động chính sách trong lĩnh vực Đa dạng sinh học ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

SỨ MỆNH
GreenViet hành động giúp cộng đồng hiểu, tôn trọng và hình thành lối sống thân thiện với thiên nhiên thông qua nghiên cứu, bảo tồn, phổ biến giá trị của đa dạng sinh học.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. Với cộng đồng và đối tác

2. Với thiên nhiên và đa dạng sinh học

3. Nội bộ của GreenViet

 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

1. Lĩnh vực hoạt động
a. Nghiên cứu

b. Truyền thông giáo dục

c. Chính sách


2. Một số hoạt động giai đoạn 2013 - 2020


Tin khác

Thư viện