KHU HỆ LƯỠNG CƯ SƠN TRÀ
2016-04-11 07:21:03 | Quản trị viên

Với vị trí địa lý 3 mặt tiếp giáp với biển nên khí hậu ở bán đảo Sơn Trà mang nhiều hơi mặn do đó không tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển các loài Lưỡng cư. Kết quả nghiên cứu mới nhất năm 2014, ghi nhận có 18 loài lưỡng cư thuộc 6 họ, 1 bộ.

Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Sơn Trà được thành lập theo Quyết định số 41/TTg ngày 24/1/1977 của Thủ tướng Chính phủ, thuộc địa phận hành chính phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng có tổng diện tích quy hoạch là 4.439 ha, trong đó phân khu bảo vệ nghiêm ngặt là 2.595 ha, phân khu phục hồi sinh thái  là 1.844 ha.

Về nghiên cứu khu hệ Lưỡng cư tại đây đã có một số công trình công bố và các số liệu liên tục được bổ sung. Công bố đầu tiên của tác giả Đinh Thị Phương Anh (1997) đã ghi nhận ở Sơn Trà có 4 loài lưỡng cư. Năm 2009, cũng theo Đinh Thị Phương Anh và cộng sự, số liệu mới về lưỡng cư ở Sơn Trà là 12 loài. Kết quả mới nhất vào năm 2014 của tác giả Phan Thị Hoa và cộng sự đã công bố ở Sơn Trà có 18 loài lưỡng cư thuộc 6 họ, 1 bộ trong đó có 1 loài có tên trong Sách đỏ Việt Nam (2007) và 2 loài có tên trong Danh lục đỏ quốc tế IUCN (2013).

Cóc rừng (Ingerophrynus galeatus) - Loài có tên trong Sách đỏ VN 2007

Nguồn: David Emdemmett - http://www.iucnredlist.org

Ếch poilani  (Limnonectes poilani) - Loài nằm trong Danh lục IUCN 2013

Nguồn: Wouter Beukema

Sự đa dạng thành phần loài lưỡng cư ở Sơn Trà so với các vùng lân cận khác là không cao (Bà Nà 38 loài, Bạch Mã 49 loài). Điều này có thể là do diện tích khu vực nhỏ, địa hình rừng núi có 3 phía giáp với biển, thường xuyên chịu ảnh hưởng của hơi mặn mà các loài lưỡng cư đa số không thích nghi được.

Trong số 6 họ lưỡng cư ở Sơn Trà, họ Ếch nhái chính thức (Dicroglossidae) và họ Ếch cây (Rhacophoridae) là các họ có nhiều loài nhất với 5 loài mỗi họ. Đặc biệt trong họ Ếch cây, loài Ếch cây sần tay-lo (Theloderma  stellatum) là  loài  đặc  biệt  quý  hiếm  nằm trong sách đỏ thế giới (IUCN  2013) ở tình trạng sắp bị đe dọa. Loài này phân bố ở độ cao dưới 400m và rất ít gặp.

Ếch cây sần tay-lo (Theloderma  stellatum). 

Nguồn: Philip Bowles -

Danh lục các loài lưỡng cư ghi nhận ở Khu BTTN Sơn Trà: Tại đây

Hình ảnh một số loài lưỡng cư ở Sơn Trà:

Nhái cây bà nà (Kurixalus banaensis). Ảnh: Nguyễn Thiên Tạo

Chẫu chuộc (Hylarana guentheri). Ảnh: Thomas Brown - Flickr

Ếch cây sần nhỏ (Kurixalus verrucosus). Ảnh: Wouter Beukema - Calphotos

Chàng xanh (Hylarana erythraea). Ảnh: Kenneth S. Kennedy - Calphotos

Mặt khác, KBTTN Sơn Trà  phần  lớn  là  rừng  thứ sinh với hơn 20 con suối lớn nhỏ, là môi trường sống rất thuận lợi cho các loài lưỡng cư ở đây. Tuy nhiên sự phát triển du lịch với các tuyến đường giao thông chia cắt sinh cảnh, xây các đập ngăn lấy nước sinh hoạt và các khu du lịch xây dựng hàng loạt đang dần thu hẹp vùng sống của các loài lưỡng cư. Thiết nghĩ chúng ta cần có các giải pháp cụ thể để cân bằng giữa phát triển theo hướng bền vững và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên nói chung và khu hệ lưỡng cư nói riêng ở Sơn Trà.

Nguồn tham khảo

  1. Đinh Thị Phương Anh và cộng sự (1997), Khu hệ động – thực vật và nhân tố ảnh hưởng, đề xuất phương án bảo tồn sử dụng hợp lý khu bảo tồn thiên nhiên Bán đảo Sơn Trà, Báo cáo tổng kết đề tài.
  2. Đinh  Thị  Phương  Anh,  Trần  Thị  Ánh  Hương (2009). Thành  phần  loài  ếch  nhái  và  bò  sát  tại  Khu  bảo tồn  thiên  nhiên  bán  đảo  Sơn  Trà,  Thành  phố  Đà Nẵng,  Báo  cáo  khoa  học  Hội  thảo  quốc  gia  về lưỡng  cư,  bò sát  ở  Việt  Nam  lần  thứ  nhất,  NXB Đại học Huế: tr.19-24.,2009
  3. Phan Thị Hoa, Nguyễn Lân Hùng Sơn, Đinh Thị Phương Anh, Vũ Ngọc Thành (2014). Dẫn liệu mới về thành phần loài và sự phân bố của lưỡng cư, bò sát ở Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 30, Số 1S (2014) 79-87.

Tin khác

Thư viện