THƯ KÊU GỌI ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG
2016-04-29 05:02:48 | Quản trị viên

Nhằm kêu gọi sự tham gia của cộng đồng trong các hoạt động bảo vệ quần thể Vọoc chà vá chân nâu ở thành phố Đà Nẵng, Trung tâm GreenViet kêu gọi các sáng kiến từ cộng đồng, hạn cuối là 17/5.

Các chủ đề hướng tới

  1. Nghiên cứu về quần thể Vọoc chà vá chân nâu ở thành phố Đà Nẵng (Sơn Trà, Bà Nà – Núi Chúa);
  2. Nghiên cứu xã hội về nhận thức của cộng đồng trong các hoạt động bảo tồn các quần thể Vọoc chà vá chân nâu ở thành phố Đà Nẵng;
  3. Các sáng kiến sáng tạo trong hoạt động giáo dục và truyền thông nâng cao nhận thức ở thành phố Đà Nẵng hướng đến bảo vệ các quần thể Vọoc chà vá chân nâu ở thành phố Đà Nẵng;
  4. Các sáng kiến nhằm giảm các tác động đến các quần thể Vọoc chà vá chân nâu ở thành phố Đà Nẵng.

Các đối tượng tham gia gửi ý tưởng

Hạn cuối nộp đề xuất ý tưởng dự án: 17h00 Thứ Ba ngày 17 tháng 5 năm 2016

Ngân sách: Mỗi ý tưởng hoạt động có thể đề nghị mức tài trợ tối đa đến 10.000.000 VND.

Thời gian thực hiện dự án: tối đa 6 tháng, tính từ tháng 6/2016-12/2017

Địa bàn thực hiện dự án: tại thành phố Đà Nẵng.

Quá trình tuyển chọn:

Các đối tượng phù hợp gửi ý tưởng hoạt động về cho văn phòng Trung tâm GreenViet qua email: lethitrang@greenviet.org tiêu đề ghi rõ: Đề xuất ý tưởng bảo vệ Vọoc chà vá chân nâu Đà Nẵng.

Các ý tưởng được chọn chúng tôi sẽ trực tiếp liên hệ và thông báo rộng rãi trên website: http://www.greenviet.org

Mẫu trình bày ý tưởng: Tại đây

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Lê Thị Trang

Phó Giám đốc, Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (Trung tâm GreenViet)

K39/21 Thành Vinh 1, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0989875476 / E-mail: lethitrang@greenviet.org

Website: http://www.greenviet.org / Facebook chương trình: TÔI YÊU SƠN TRÀ

 

Giới thiệu về GreenViet

Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) là một tổ chức phi chính phủ, hoạt động phi lợi nhuận, được thành lập theo Quyết định số 44/QĐ – LHH ngày 04 tháng 10 năm 2012 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng. Lĩnh vực hoạt động của trung tâm là tổ chức các hoạt động nghiên cứu về đa dạng sinh học và hoạt động truyền thông – giáo dục nhằm góp phần nâng cao nhận thức trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học, hình thành và phát triển lối sống thân thiện với thiên nhiên.

Chiến dịch bảo tồn Vọoc chà vá chân nâu ở bán đảo Sơn Trà là một trong các hoạt động chiến lược của Trung tâm GreenViet. Với cách tiếp cận sáng tạo nhằm huy động sự tham gia mạnh mẽ từ các cấp cộng đồng và chính quyền chung tay bảo vệ đa dạng sinh học ở bán đảo Sơn Trà, từnăm 2013, GreenViet triển khai chiến dịch xây dựng hình tượng Vọoc chà vá chân nâu trở thành loài biểu tượng thông qua các sự kiện, chương trình truyền thông, giáo dục nâng cao ý thức, và tác động đến chính quyền địa phương để đưa ra các chính sách có lợi cho hoạt động bảo tồn loài này ở KBTTN Sơn Trà.

Trong năm 2016, Trung tâm GreenViet tiếp tục phối hợp với các cơ quan chính quyền địa phương và các nhóm cộng đồng tiên phong để thúc đẩy đưa hình tượng Vọoc chà vá chân nâu trở thành biểu tượng đa dạng sinh học của thành phố Đà Nẵng, đồng thời thúc đẩy các hoạt động nhằm quy hoạch đa dạng sinh học bán đảo Sơn Trà cho tương lai gần.


Tin khác

Thư viện