TRUNG TÂM GREENVIET TUYỂN 10 TÌNH NGUYỆN VIÊN NÒNG CỐT
2016-05-04 06:12:27 | Quản trị viên

Trung tâm GreenViet cần tuyển 10 tình nguyện viên nòng cốt để điều phối và phát triển các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học tại thành phố Đà Nẵng trong năm 2016 - 2017, hạn cuối nhận hồ sơ ngày 15/5/2016.

Nhằm tăng cường hiệu quả và phát triển các hoạt động bảo tồn tài nguyên đa dạng sinh học dựa vào cộng đồng ở thành phố Đà Nẵng, huy động sự tham gia mạnh mẽ của mạng lưới tình nguyện viên trong các hoạt động bảo tồn, Trung tâm GreenViet dưới sự tài trợ của quỹ CEPF/IUCN thông báo tuyển 10 tình nguyện viên nòng cốt để điều phối và phát triển hoạt động của mạng lưới tình nguyện viên (TNV) trong bảo tồn đa dạng sinh học ở Đà Nẵng.

Ngày thông báo: 04/5/2016

Ngày hết hạn: 15/5/2016

Yêu cầu

  1. Có hiểu biết và đam mê về bảo tồn đa dạng sinh học ở thành phố Đà Nẵng;
  2. Có kinh nghiệm quản lý các nhóm thanh niên, tình nguyện viên;
  3. Cam kết hoạt động ít nhất 01 năm cho dự án.

Quyền lợi

Địa bàn hoạt động: tại thành phố Đà Nẵng.

Quá trình tuyển chọn:

Các ứng viên phù hợp gửi Thư ứng tuyển và CV về Trung tâm GreenViet qua email: lethitrang@greenviet.org tiêu đề ghi rõ “Ứng tuyển tình nguyện viên nòng cốt Trung tâm GreenViet”.

Thông báo các ứng viên trúng tuyển sẽ được gửi qua địa chỉ email vào ngày 16/5.

Các ứng viên được chọn sẽ tham gia phỏng vấn vào ngày 17-18/5.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Lê Thị Trang

Phó Giám đốc, Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (Trung tâm GreenViet)

K39/21 Thành Vinh 1, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0989875476 / E-mail: lethitrang@greenviet.org

Website: http://www.greenviet.org / Facebook chương trình: TÔI YÊU SƠN TRÀ


Tin khác

Thư viện