THÔNG BÁO TUYỂN SINH VIÊN TẬP HUẤN
2016-05-21 04:22:28 | Quản trị viên

Cơ hội tham gia tập huấn về ứng dụng thiết bị bẫy ảnh mới (Camera Trap) trong nghiên cứu khoa học cho sinh viên.

  1. Đối tượng ưu tiên: Sinh viên thuộc khoa Sinh – Môi Trường, Đại học sư phạm Đà Nẵng
  2. Thời gian thời gian tham gia tập huấn: 1 ngày (26/5/2016)
  3. Địa điểm: BQL Rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa, Đà Nẵng.

     4.  Thư đăng ký tham gia

     5. Quyền lợi sinh viên khi tham gia tập huấn

Phụ lục:
1. Bảng kế hoạch tập huấn: tại đây
2. Một số hình ảnh sử dụng Camera Trap ngoài thực địa:


Tin khác

Thư viện