NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO TRUNG TÂM GREENVIET TRONG CÔNG TÁC BẢO TỒN ĐDSH Ở ĐÀ NẴNG
2016-06-21 04:52:42 | Quản trị viên

Trong năm 2016-2017, Trung tâm GreenViet tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ nguồn quỹ IUCN/CEPF để nâng cao năng lực cho cán bộ trong việc xây dựng và thực hiện các dự án bảo tồn đa dạng sinh học ở thành phố Đà Nẵng.

Trong hai năm 2014-2015, trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) đã thực hiện dự án “Giảm tiêu thụ động vật hoang dã ở thành phố Đà Nẵng”  với các hoạt động như tổ chức tọa đàm về việc sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã chiếu trên tivi vào những khung giờ vàng; đặt các tờ thông tin, thẻ sách kèm với các thông tin trên cái túi thông tin đặt trên xe taxi Mai Linh; tặng bộ bưu thiếp hình Voọc chà vá chân nâu kèm với thông tin,… với mục đích nâng cao nhận thức cho cộng đồng ở thành phố Đà Nẵng nhằm giảm tiêu thụ các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã.

Khách đi taxi Mai Linh hào hứng khi được đọc những thông tin trên tờ rơi truyền thông

 

Tiếp nối sự thành công đó, trung tâm GreenViet tiếp tục nhận được sự tin tưởng và sự hỗ trợ từ quỹ IUCN/ CEPF trong năm 2016-2017. Với mục đích các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học của thành phố Đà Nẵng được cải thiện thông qua việc nâng cao năng lực cho cán bộ để thực hiện các hoạt động bảo tồn, trung tâm GreenViet đã nhận được sự tài trợ từ IUCN/CEPF thực hiện dự án “Nâng cao năng lực cho trung tâm GreenViet trong thiết kế và thực hiện các dự án bảo tồn đa dạng sinh học ở thành phố Đà Nẵng” từ tháng 5/2016 đến tháng 4/2017.

Dự án thực hiện với 3 mục tiêu lớn là (1), Năng lực phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương của Trung tâm GreenViet được nâng cao ở 6 quận huyện và 2 Khu bảo tồn nhằm huy động nguồn lực tốt hơn trong thiết kế và thực hiện các hoạt động để bảo tồn đa dạng sinh học ở thành phố; (2), Năng lực nội tại của Trung tâm GreenViet được nâng cao để thực hiện các dự án bảo tồn đa dạng sinh học dựa vào cộng đồng ở thành phố Đà Nẵng; và (3), Mạng lưới tình nguyện viên của Trung tâm GreenViet được nâng cao năng lực để thực hiện các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học tại thành phố Đà Nẵng.

Trong quý đầu tiên, trung tâm GreenViet tổ chức hội thảo với sự tham gia của 2 Khu bảo tồn và 6 quận huyện (phòng VHTT, TNMT và phòng Giáo dục các quận), Chi cục BVMT, Sở KHCN, BQL Bán đảo Sơn Trà, v.v…nhằm lập danh sách các hoạt động ưu tiên thực hiện (dựa vào cộng đồng) trong bảo tồn đa dạng sinh thành phồ Đà Nẵng. Đồng thời, GreenViet hợp tác thực hiện các dự án ưu tiên ở 6 quận huyện và 2 khu bảo tồn dựa vào nguồn lực của địa phương trong các tháng còn lại.

Bên cạnh đó, các cán bộ trong trung tâm GreenViet cũng được nâng cao năng lực thông qua 2 khóa tập huấn về  nâng cao năng lực truyền thông đa phương tiện và truyền thông mạng, và xây dựng chiến lược gây quỹ online thông qua mạng lưới xã hội của GreenViet. Ngoài ra, Giám đốc trung tâm GreenViet cũng được tạo điều kiện để tham gia khóa học 3 tháng về đào tạo CEO.

Đặc biệt, trong dự án lần này mạng lưới tình nguyện viên bảo tồn đa dạng sinh học ở thành phố Đà Nẵng sẽ được ưu tiên đào tạo các kĩ năng điều phối và thực hiện các hoạt động bảo tồn tài nguyên thiên nhiên thông qua việc tổ chức tập huấn hàng tháng cho mạng lưới TNV GreenViet, tập trung vào các kỹ năng thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục và nghiên cứu khoa học về đa dạng sinh học ở Đà Nẵng.

Với các kết quả đầu ra rõ ràng và kế hoạch hợp lý, dự án CEPF/IUCN lần này sẽ góp phần nâng cao năng lực thiết kế và thực hiện các dự án bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học tại thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung – Tây Nguyên cho Trung tâm GreenViet, mạng lưới đối tác của Trung tâm GreenViet và mạng lưới tình nguyện viên bảo tồn tại thành phố Đà Nẵng.

Thông tin về dự án trên Website nhà tài trợ CEPF/IUCN năm 2014-2015 (Website Tiếng Anh): Tại đây

 


Tin khác

Thư viện