NÂNG CAO NĂNG LỰC KĨ NĂNG GÂY QUỸ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC
2016-11-15 06:22:44 | Quản trị viên

Đây là một trong các hoạt động quan trọng thuộc Dự án nâng cao năng lực cho Trung tâm GreenViet trong thiết kế và thực hiện các dự án bảo tồn đa dạng sinh học ở thành phố Đà Nẵng, tài trợ bởi quỹ IUCN/CEPF trong năm 2016-2017.

Trung tâm GreenViet chụp hình kỉ niệm với tập huấn viên đến từ Học viện Hành động ATI (Action Training Institute)

Nhằm mục đích nâng cao năng lực của Trung tâm GreenViet trong việc phát triển mối quan hệ với các đối tác tại địa phương, mà đặc biệt là nhóm doanh nghiệp để tạo ra các cơ hội hợp tác trong sứ mệnh bảo tồn tài nguyên thiên nhiên cho thế hệ mai sau. Trong 2 ngày 20-21/10 vừa rồi, Trung tâm GreenViet tổ chức Khóa tập huấn "Ứng dụng hệ thống quản trị chiến lược và hoạch định chi tiết cho công tác gây quỹ" và "Kỹ năng thuyết trình tiếp cận gây quỹ" để tìm hiểu về các mối quan hệ giữa các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội, nhận diện các nhà tài trợ khác nhau, phương pháp tiếp cận với các nhà tài trợ tiềm năng, và xây dựng một chiến lược gây quỹ cho tổ chức.

Với câu châm ngôn nằm lòng của các thành viên GreenViet là "Chỉ khi người Việt Nam đồng ý đầu tư cho hoạt động bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường của Việt Nam, thì ý thức và thái độ của họ với môi trường mới thực sự thay đổi". Trong khóa tập huấn lần này, GreenViet tin tưởng mời Học viện Hành động ATI (Action Training Institute) và Viện Nghiên cứu chính sách và phát triển nguồn nhân lực Thái Bình Dương PISHUD tìm hiểu nhu cầu và thế mạnh của GreenViet để có các chương trình tập huấn phù hợp, giúp đáp ứng nhu cầu phát triển của Trung tâm GreenViet trong chiến lược mới.

Trung tâm GreenViet chụp hình kỉ niệm với chị Minh Châu - tập huấn viên đến từ  Viện Nghiên cứu chính sách và phát triển nguồn nhân lực Thái Bình Dương PISHUD

Qua khóa tập huấn, Trung tâm GreenViet đã có cơ hội nhìn lại toàn bộ các giá trị mà Trung tâm xây dựng trong thời gian qua, điều chỉnh sứ mệnh, tầm nhìn và phương pháp tiếp cận trong chiến lược phát triển mới. Bên cạnh đó, bộ phận Phát triển của Trung tâm mới được thành lập cũng đã có cơ hội được tập huấn để xây dựng quy trình để phát triển các cơ hội hợp tác với nhóm doanh nghiệp. Hàng loạt các công cụ thú vị như ASK, 3C, ABC, bài tập Giấy và Bút chì, v.v... cũng đã được các giảng viên trang bị cho GreenViet.

Bạn Huyền Trang, phụ trách phòng Phát triển, đang thực hành thuyết minh về dự án giáo dục trước các đối tác.

Chiến lược trong thời gian tới của Trung tâm là thúc đẩy các hợp tác với các đối tác địa phương, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp, để thúc đẩy các hoạt động bảo vệ quần thể Vọoc chà vá chân nâu ở Sơn Trà trong bối cảnh loài này được chọn làm hình ảnh nhận diện của thành phố Đà Nẵng.

Tiếp sau khóa tập huấn này, trung tâm GreenViet còn tiếp tục hợp tác với ATI trong các khóa đào tạo kỹ năng quản trị cho nhóm điều hành, như Khóa tập huấn "Lãnh đạo nhóm bằng Trí tuệ cảm xúc" vào ngày 5/11 vừa qua.


Tin khác

Thư viện