GREENVIET NHẬN KHEN THƯỞNG CHO NHỮNG THÀNH TỰU NĂM 2016
2017-07-19 10:16:00 | Quản trị viên

Sáng ngày 19/7/2017, GreenViet và cá nhân ông Trần Hữu Vỹ và bà Lê Thị Trang (giám đốc và phó giám đốc GreenViet) đã được trao giấy khen bởi Liên Hiệp Các Hội Khoa Học & Kỹ Thuật Tp. Đà Nẵng.

Sự ghi nhận này từ Liên Hiệp Các Hội Khoa Học & Kỹ Thuật Tp. Đà Nẵng là minh chứng cho những thành công trong năm 2016 mà GreenViet, và cá nhân ông Trần Hữu Vỹ và bà Lê Thị Trang, đã nỗ lực phấn đấu để đạt được vì nền đa dạng sinh học của Việt Nam.

Ông Trần Hữu Vỹ, giám đốc GreenViet, và bà Lê Thị Trang, phó giám đốc GreenViet,

vinh dự nhận giấy khen của Liên hiệp hội Đà Nẵng.

Liên hiệp các Hội KH&KT thành phố Đà Nẵng (Liên hiệp hội Đà Nẵng) là tổ chức chính trị - xã hội của trí thức thành phố Đà Nẵng hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, cùng với các đoàn thể chính trị - xã hội khác tạo thành lực lượng nòng cốt trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Liên hiệp hội Đà Nẵng gồm các Hội thành viên tự nguyện gia nhập và các trung tâm trực thuộc.

GreenViet là trung tâm duy nhất trong số 16 trung tâm là thành viên của Liên Hiệp hội Đà Nẵng có vinh dự nhận được giấy khen này. Trong năm vừa rồi, GreenViet đã thực hiện được nhiều hoạt động và chương trình nghiên cứu đa dạng sinh học và đưa kiến thức đa dạng sinh học tới hàng nghìn học sinh tại các trường Đà Nẵng. 

Về mặt nghiên cứu khoa học, GreenViet đã phối hợp thực hiện chương trình tái hòa nhập voọc Hà Tĩnh về Khu bảo tồn Thiên nhiên Kẻ Gỗ; Thực hiện dự án Điều tra đa dạng thú và các loài gà quý hiếmở KBTTN Bà Nà – Núi Chúa; Ký kết hợp tác với BQL Cù Lao Chàm để xây dựng đề cương nghiên cứu thực vật năm 2017; và tại Gia Lai GreenViet điều tra bổ sung hiện trạng đa dạng sinh học và kinh tế xã hội các cộng đồng trong khu vực vùng đệm và tăng cường sự tham gia cộng đồng trong công tác bảo tồn thiên nhiên.

Voọc Hà Tĩnh, loài linh trưởng Nguy cấp của Việt Nam và  thế giới, được tái thả về Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ 

Riêng tại Sơn Trà, GreenViet triển khai Dự án phục hồi Đa dạng sinh học ở KBTTN Sơn Trà bao gồm triển khai các đợt thực địa quan sát, ghi chép và thu thập thông tin về các loài Thực vật, lưỡng cư, bò sát nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ về trữ lượng và phân bố, hiện trạng bảo tồn của các loài Động, thực vật ở Sơn Trà, và là cơ sở tham chiếu cho các khu vực cần phục hồi đa dạng sinh học. GreenViet còn thực hiện Dự án đồng quản lý rừng Sơn Trà: Tiến hành phỏng vấn, tham vấn ý kiến cộng đồng, tổ chức hội thảo đối thoại với các bên liên quan nhằm đạt được các thỏa thuận về sự tham gia đồng quản lý rừng của các bên liên quan, đi đến mục tiêu bảo tồn bền vững ở Sơn Trà.

Không chỉ nghiên cứu bảo tồn voọc chà vá chân nâu, mà GreenViet còn thực hiện nghiên cứu 

Thực vật, lưỡng cư và bò sát tại bán đảo Sơn Trà

Về mặt giáo dục truyền thông, trong năm 2016 có trên 200 bài báo và phóng sự nói về Sơn Trà, trong đó có 50 bài phản ánh hoạt động của GreenViet. Hàng loạt chương trình truyền thông về quần thể Vọoc chà vá chân nâu ở Sơn Trà được cộng đồng chung tay thực hiện, như triển lãm tranh “ĐỜI SỐNG CỦA VỌOC CHÀ VÁ CHÂN NÂU Ở BÁN ĐẢO SƠN TRÀ” thu hút 1,789 người tham quan, các biển quảng bá về bảo vệ voọc chà vá chân nâu được lắp đặt tại 17 điểm chờ xe buýt.

GreenViet tổ chức các sự kiện triển lãm ảnh, đưa thông điệp về bảo vệ Sơn Trà

và voọc chà vá chân nâu tới hàng ngàn học sinh Đà Nẵng, 

Ngoài ra, đã có 1,000 ấn phẩm tạp chí Non Nước tháng 5 nói về voọc Sơn Trà được phân phối trên toàn thành phố Đà Nẵng. Hành trinh Tôi yêu Sơn Trà 2016 với 15 hành trình đã được tổ chức cho khoảng 300 người dân thành phố đi học tập, tìm hiểu về thiên nhiên Sơn Trà và quần thể voọc chà vá chân nâu. Trong 4 năm thực hiện chương trình tới nay, Hành trình tôi yêu Sơn Trà đã tác động tới hơn 2000 người trực tiếp và 9000 người một cách gián tiếp. 

 

 


Tin khác

Thư viện