Video được thực hiện bởi Trung tâm Bảo tồn Đa dạng Sinh Học Nước Việt Xanh (GreenViet) trong khuôn khổ thực hiện dự án "Giảm thiểu tiêu thụ động vật hoang dã tại Thành phố Đà Nẵng" do CEPF/ IUCN tài trợ

Thư viện