Đây là hoạt động định kỳ của các bạn trẻ Đà Nẵng nhằm bảo vệ tuyến đường du lịch sinh đẹp của thành phố đồng thời nâng cao ý thức của người dân và du khách trong việc bảo vệ cảnh quan và môi trường tại đây

Thư viện