Chương trình "Tri ân tình nguyện viên" được tổ chức với mục đích cảm ơn các bạn tình nguyện viên trung tâm GreenViet đã tham gia hỗ trợ nhiệt tình các hoạt động của trung tâm trong suốt một năm.

Thư viện