Chào mừng bạn đến với GreenViet

GreenViet là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động để bảo tồn các hệ sinh thái quan trọng và các loài nguy cấp ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên

THÀNH TỰU CỦA CHÚNG TÔI

Trong 10 năm qua, Trung tâm GreenViet đã đồng hành cùng cộng đồng bảo tồn và phát triển các hệ sinh thái quan trọng tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Kon Tum, Khánh Hòa

THÀNH TỰU CỦA CHÚNG TÔI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Các chương trình đang thực hiện

GreenViet đang thực hiện các nỗ lực để bảo tồn các quần thể chà vá chân nâu, chân xám, chân đen và các hệ sinh thái quan trọng của chúng tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Từ năm 2019, GreenViet phát triển chương trình Một triệu cây xanh đô thị Việt Nam (MTIC) và Dự án hỗ trợ các tổ chức CSO trong lĩnh vực môi trường và bảo tồn thiên nhiên (F4CSO) trong khu vực.

Chương trình bảo tồn Chà Vá chân nâu

Bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng

Chương trình bảo tồn Chà Vá chân xám

Quảng Nam & Kon Tum

Chương trình bảo tồn Chà Vá chân đen

Six Senses Ninh Van Bay, Khánh Hòa

Chương trình 1 triệu cây xanh đô thị Việt Nam

Million Trees In Cities – MTIC

Quỹ bảo tồn thiên nhiên Việt Nam

Trung tâm Giáo dục trải nghiệm thiên nhiên Sơn Trà – Nature Dance

70 Lý Tử Tấn, Sơn Trà, Đà Nẵng

Chương trình bảo tồn Chà Vá chân nâu

Chương trình bảo tồn Chà Vá chân xám

Chương trình bảo tồn Chà Vá chân đen

Chương trình 1 triệu cây xanh đô thị Việt Nam

MTIC

Quỹ bảo tồn thiên nhiên Việt Nam

Trung tâm Giáo dục trải nghiệm thiên nhiên Sơn Trà – Nature Dance

ĐÓNG Góp CHO CÔNG TÁC bảo tồn
ĐA DẠNG sinh học

NHÀ TÀI TRỢ VÀ ĐỐI TÁC

TRỞ THÀNH TÌNH NGUYỆN VIÊN