Các dự án truyền thông giáo dục

GIỚI THIỆU

Từ năm 2013, Trung tâm GreenViet đã tập trung vào các hoạt động nâng cao nhận thức và hiểu biết về thiên nhiên Sơn Trà cho cộng đồng chính tại Đà Nẵng, đặc biệt là đối tượng học sinh, sinh viên. Từ đó nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên, kiến thức về đa dạng sinh học để hình thành lối sống thân thiện với thiên nhiên và chung tay đóng góp vào công tác bảo tồn cho mai sau.