Chương trình bảo tồn Chà vá chân đen ở Six Senses Ninh Van Bay, Khánh Hòa

GIỚI THIỆU

GreenViet phối hợp với khu nghỉ Six Senses Ninh Van Bay để bảo tồn quần thể Chà vá chân đen đang sinh sống tại đây