“Hành trình tôi yêu Sơn Trà” là chương trình trải nghiệm thiên nhiên miễn phí được tổ chức từ năm 2013 nhằm tạo cơ hội cho người dân Đà Nẵng khám phá vẻ đẹp độc đáo của các loài động thực vật Sơn Trà và quần thể Chà Vá Chân Nâu, từ đó xây dựng tình yêu thiên nhiên và niềm tự hào, tăng cường sự tham gia của người dân thành phố trong các hoạt động bảo tồn ở Sơn Trà.