Chương trình bảo tồn Chà vá chân xám

GIỚI THIỆU

Chương trình bao gồm các dự án bảo tồn quần thể Chà vá chân xám ở huyện Núi Thành (Quảng Nam) với khoảng 50 cá thể và huyện Kon Plông (Kon Tum) với khoảng 600 cá thể còn sót lại