Tình nguyện viên

Hồ sơ Tình Nguyện Viên

H Táo Niê

SN: 1997 - ĐH Sư phạm Đà Nẵng

Đặng Thái Tuấn

SN: 2001 - ĐH Sư Phạm Đà Nẵng

Đặng Anh Tuấn

SN: 2001 - ĐH Bách Khoa Đà Nẵng

Sử Hương Ly

SN: 1998 - ĐH Kinh Tế Đà Nẵng

Tán Thị Kim Tuyến

SN: 1993 - ĐH Sư phạm

Lê Ngọc Thành

SN: 1987

Nguyễn Thị Trúc Ly

SN: 2001 - ĐH Duy Tân Đà Nẵng

Nguyễn Thanh Tuấn

SN: 1999 - CĐ Kinh tế Kế hoạch ĐN

Phạm Thị Diệu Chi

SN: 2001 - CĐ Đại Việt Đà Nẵng

Trần Anh Thịnh

SN: 1999 - ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng

Phan Thị Ngọc Anh

SN: 1995 - CĐ Công nghệ Đà Nẵng

Huỳnh Trần Như Sa

SN: 1995 ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng

Nguyễn Lưu Ngọc Hân

SN: 2000 - ĐH Kinh tế Đà Nẵng

Trần Viễn Dương

SN: 1997 - ĐH Ngoại Ngữ Đà Nẵng

Nguyễn Hữu Quý

SN: 1996 - ĐH Sư phạm Đà Nẵng

Trương Tấn Hiệp

SN: 1996 - ĐH Sư phạm Đà Nẵng

Trương Thị Mỹ Dung

SN: 1999 - THPT Tôn Thất Tùng, ĐN

Trần Huỳnh Kim Ngân

SN: 1992 - ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng

Lại Thị Mai Trâm

SN: 1993 - ĐH Sư phạm Đà Nẵng

Huỳnh Thị Thùy Trang

SN: 1995 - ĐH Kinh tế Đà Nẵng

Nguyễn Thị Ngọc Thương

SN: 1996 - ĐH Sư phạm Đà Nẵng

Trần Thị Kim Uyên

SN: 1994 - ĐH Kinh tế Đà Nẵng

Đoàn Trường An

SN: 1995 - ĐH Sư phạm Đà Nẵng

Trần Thị Thanh Thúy

SN: 1995 - ĐH Sư phạm Đà Nẵng

Nguyễn Thị Quyên

SN: 1996 - ĐH Sư phạm Đà Nẵng

Phạm Hữu Nhân Khoa

SN: 1988 - ĐH Duy Tân Đà Nẵng

Nguyễn Thị Minh Tuệ

SN: 1996 - ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng

Huỳnh Hoàng Bách

SN: 1996 - ĐH Sư phạm Đà Nẵng

Huỳnh Thị Tâm

SN: 1995 - ĐH Sư phạm Đà Nẵng

Nguyễn Thị Thùy Dung

SN: 1995 - ĐH Sư phạm Đà Nẵng

Phan Hồ Hạnh Phương

SN: 1996 - ĐH Sư phạm Đà Nẵng

Phan Thị Thu Thảo

SN: 1995 - ĐH Sư phạm Đà Nẵng

Trần Thanh Huyền

SN: 1996 - ĐH Kinh tế Đà Nẵng

Trần Diệp Thị Ly

SN: 1995 - ĐH Sư phạm Đà Nẵng

Lương Thị Kim Kiều

SN: 1996 - ĐH Sư phạm Đà Nẵng

Võ Thị Quỳnh Trang

SN: 1995 - ĐH Kinh tế Đà Nẵng

Trần Vũ Ngọc Hương

SN: 2000 - THPT Lê Quý Đôn

Một số lợi ích khi trở thành Tình Nguyện Viên tại GreenViet

  • Có cơ hội được tìm hiểu các kiến thức về đa dạng sinh học nói chung và về khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà nói riêng thông qua các hoạt động và tài liệu, có thể sử dụng trong học tập và nghiên cứu
  • Có cơ hội đóng góp sức lực tuổi trẻ trong việc bảo vệ các loài động thực vật hoang dã của địa phương và tài nguyên thiên nhiên của đất nước
  • Năng lực cá nhân được nâng cao trong quá trình thực hiện các chương trình, dự án. Được tập huấn trong từng dự án cụ thể; Khuyến khích sự tham gia và góp ý kiến của TNV trong quá trình xây dựng kế hoạch thực hiện dự án
  • Trung tâm ghi nhận những đóng góp của TNV và viết thư giới thiệu tới các tổ chức, cơ quan theo yêu cầu của TNV
Tham gia ngay cùng chúng tôi

Câu chuyện Tình nguyện