ĐÓNG GÓP

ĐÓNG GÓP QUA TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Trung tâm GreenViet kêu gọi sự chung tay của các mạnh thường quân và doanh nghiệp trong các hoạt động bảo tồn thiên nhiên. 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐANG GÂY QUỸ

Gây quỹ cho Tổ tuần tra Bảo vệ Vọoc xã Tam Mỹ Tây nhằm bảo vệ quần thể Chà vá chân xám ở xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
 • Mã dự án: TAMMYTAY
 • Mục tiêu gây quỹ: 6 triệu đồng/tháng
 • Tên tài khoản: GREENVIET 
 • Số tài khoản: 0041000158525
 • Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Nam Đà Nẵng
 • Nội dung: HỌ TÊN + MÃ DỰ ÁN + LỜI NHẮN YÊU THƯƠNG

Tổ tuần tra Bảo vệ Vọoc xã Tam Mỹ Tây là một nhóm cộng đồng gồm 10 thành viên tham gia tự nguyện. Họ là những người dân địa phương yêu quý Vọoc và tự nguyện cùng nhau tham gia tuần tra rừng, bảo vệ và ngăn chặn các hành vi đe doạ đến quần thể Vọoc Chà vá chân xám và sinh cảnh rừng tự nhiên trong khu vực xã Tam Mỹ Tây.

Trách nhiệm của Tổ: Tuần tra bảo vệ rừng, thông tin kịp thời đến chính quyền xã và kiêm lâm địa bàn để ngăn chặn các hành vi trái phép ảnh hưởng đến loài Chà vá chân xám và sinh cảnh rừng tự nhiên

Xem thêm
Gây quỹ cho hoạt động của Trung tâm Giáo dục Trải nghiệm thiên nhiên Sơn Trà, Đà Nẵng (Nature Dance)
 • Mã dự án: NATUREDANCE
 • Mục tiêu gây quỹ: 30 triệu đồng/tháng
 • Tên tài khoản: GREENVIET 
 • Số tài khoản: 0041000158525
 • Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Nam Đà Nẵng
 • Nội dung: HỌ TÊN + MÃ DỰ ÁN + LỜI NHẮN YÊU THƯƠNG

Trung tâm Giáo dục trải nghiệm thiên nhiên duy nhất của Đà Nẵng, đặt tại 70 Lý Tử Tấn, Sơn Trà, Đà Nẵng. Mở cửa tự do từ thứ 3 đến thứ 7 hàng tuần cho học sinh, người dân, du khách. Mỗi năm phục vụ trên 3,000 học sinh và hơn 2,000 du khách tìm hiểu thiên nhiên Sơn Trà. Chúng tôi cần gây quỹ cho 02 cán bộ giáo dục và công tác vận hành Trung tâm.

Xem thêm
Gây quỹ cho hoạt động trồng cây của dự án Một triệu cây xanh đô thị Việt Nam (MTIC)
 • Mã dự án: MTIC
 • Hình thức gây quỹ
  1. Hạt giống: 10.000VNĐ
  2. Cây nhỏ: 50.000VNĐ
  3. Cây trung bình: 100.000VNĐ
  4.Cây lớn: 500.000VNĐ
 • Tên tài khoản: GREENVIET 
 • Số tài khoản: 0041000158525
 • Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Nam Đà Nẵng
 • Nội dung: HỌ TÊN + MÃ DỰ ÁN + LỜI NHẮN YÊU THƯƠNG

Sự đóng góp của các bạn cho các dự án của chương trình Một triệu cây xanh đô thị sẽ hướng đến việc trồng cây tại khu vực thành phố như các con đường, công viên, khu vực công cộng, trường học, khu dân cư, nhà dân, khu công nghiệp và nâng cao nhận thức của người dân, giáo dục trẻ em về lợi ích và tầm quan trọng của việc trồng cây xanh. Đây là chương trình trải dài 10 năm, sự hỗ trợ của các bạn sẽ giúp chúng tôi hoàn thành sứ mệnh và hơn thế nữa.

Đóng góp cho dự án Một triệu cây xanh đô thị Việt Nam (MTIC) là cũng góp phần đóng góp vào dự án”Huy động nguồn tài chính cho các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường bền vững tại Thành phố Đà Nẵng” được thực hiện trong giai đoạn 2020-2023, do Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam đồng tài trợ, Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet, Việt Nam) và tổ chức Gustav-Stresemann-Institut (GSI, CHLB Đức) phối hợp thực hiện dự án.

Xem thêm
Gây quỹ cho hoạt động của các tổ chức phi lợi nhuận trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường khu vực miền Trung – Tây Nguyên
 • Mã dự án: QUYBAOTON
 • Mục tiêu gây quỹ: 5 tỷ (trong 4 năm, 2020-2023)
 • Tên tài khoản: GREENVIET 
 • Số tài khoản: 0041000244030 
 • Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Nam Đà Nẵng
 • Nội dung: HỌ TÊN + MÃ DỰ ÁN + LỜI NHẮN YÊU THƯƠNG

Dự án “Huy động nguồn tài chính cho các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường bền vững tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam” (gọi tắt là dự án “Quỹ bảo tồn”) nhằm thành lập Quỹ bảo tồn động thực vật hoang dã Việt Nam để vận động các nguồn tài trợ và nâng cao năng lực của các tổ chức xã hội địa phương hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường ở miền Trung và Tây Nguyên, Việt Nam. Dự án này do GreenViet (Việt Nam) và Viện Gustav-Stresemann (GSI, Đức) hợp tác thực hiện và Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam đồng tài trợ.

 

Xem thêm