Chương trình tập huấn về “Quản lý dự án và quản lý tài chính cho các tổ chức nhận gói tài trợ nhỏ- lần 2

Ngày 25-26.08.2022 vừa qua, trung tâm GreenViet phối hợp cùng viện GSI tổ chức chương trình tập huấn về “Quản lý dự án và quản lý tài chính cho các tổ chức nhận gói tài trợ nhỏ- lần 2”  trong khuôn khổ của dự án “Huy động nguồn tài chính cho các hoạt động bảo tồn đa dạng Sinh học và bảo vệ Môi trường bền vững tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam”, gọi tắt là dự án Quỹ Bảo tồn.

Gói tài trợ tài chính lần 2 cho các tổ chức xã hội là một hợp phần của dự án Quỹ bảo tồn trong việc cung cấp các khoản tài trợ phụ cho các CSOs có những sáng kiến tốt nhất trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học và môi trường bền vững. Ngân sách cho khoản tài trợ phụ này được sử dụng từ dự án Quỹ Bảo tồn do GreenViet quản lý, thông qua sự đồng tài trợ của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam.

Chương trình tập huấn có sự tham gia của Đại diện lãnh đạo Liên hiệp các hội KH&KT Đà Nẵng; Trung tâm GreenViet; Viện GSI; Trung tâm trẻ em và phát triển CCD; Quỹ hỗ trợ phụ nữ tỉnh Quảng Bình; Trung tâm CRD; Câu lạc bộ thanh niên GreenHero; Nhóm truyền thông cộng đồng xã Phúc Trạch.

Mục đích của chương trình tập huấn không những giúp các đơn vị nhận tài trợ (sub-grantees) quản lý và triển khai hiệu quả dự án về cả kỹ thuật và tài chính mà đây còn là một cơ hội nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội và các câu lạc bộ, đội nhóm.  Khi tham gia lớp tập huấn các đơn vị nhận tài trợ có thêm sự kết nối với Dự án Quỹ bảo tồn, trung tâm GreenViet và Viện GSI thông qua thông tin từ Ban quản lý dự án, để từ đó có thể liên kết mục tiêu gói tài trợ nhỏ với mục tiêu Dự án Quỹ bảo tồn. Lớp tập huấn cũng là cơ hội để các Sub-grantees kết nối với nhau vì một mục tiêu chung.

Theo đó, chương trình tập huấn được tổ chức trong hai ngày.

Ngày thứ nhất, tập huấn về quản lý dự án bao gồm các hướng dẫn chung và các gợi ý quan trọng trong quản lý các dự án tài trợ bởi Liên minh Châu Âu (EU) như việc lập kế hoạch thực hiện và báo cáo dự án; Hướng dẫn điền mẫu báo cáo dự án và cuối cùng Các nguyên tắc về truyền thông và quảng bá hình ảnh trong dự án.

Ngày thứ hai, tập huấn quản lý tài chính gồm các quy định và biểu mẫu liên quan đến quản lý tài chính dự án theo quy định của Luật Việt Nam và các quy định của Trung tâm GreenViet cũng như Liên minh Châu Âu. 

Trong chương trình tập huấn lần này, ban tổ chức cũng đưa ra những bài học kinh nghiệm trong gói tài trợ lần 1, với mong muốn các đơn vị sẽ có được những kiến thức nền tảng cơ bản và không phải vấp phải những sai sót trong quá trình thực hiện dự án để đảm bảo thực hiện được mục tiêu so với những cam kết ban đầu với dự án Quỹ bảo tồn.

5 đơn vị tham gia lớp tập huấn lần này chính là 5 đơn vị có những đề xuất xuất sắc nhất đã được chọn thông qua quy trình đánh giá đề xuất từ những chuyên gia giàu kinh nghiệm do GreenViet, GSI phối hợp với Liên minh Doanh nghiệp vì Môi trường Việt Nam (VB4E) thực hiện. Đơn vị nhận đề xuất từ Gói tài trợ lần 2 bao gồm:

  • Trung tâm trẻ em và phát triển (CCD) với dự án “Mô hình thư viện di động đọc sách-hướng nghiệp bền vững trên không gian sinh thái”
  • Trung tâm phát triển nông thôn miền Trung (CRD) với dự án: “Tăng cường sự tham gia của cộng đồng dân tộc thiểu số trong bảo tồn tài nguyên cây thuốc nam​”
  • Nhóm truyền thông cộng đồng xã Phúc Trạch với dự án “Nâng cao nhận thức cộng đồng nhằm hạn chế tình trạng săn bắt tiêu thụ động vật rừng nguy cấp tại vùng đệm Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng”
  • Quỹ hỗ trợ phụ nữ tỉnh Quảng Bình với dự án “Mô hình tổ phụ nữ trồng Sa Sâm bản địa trên vùng đất cát xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình​”
  • Câu lạc bộ thanh niên GreenHero với dự án “Sân chơi kinh tế tuần hoàn dành cho thanh thiếu niên”.

Xuyên suốt hai ngày tập huấn, các đơn vị đã tích cực tham gia thảo luận, đưa ra những vấn đề khó khăn vướng mắc về việc thực hiện dự án để được các chuyên gia giải đáp. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp Ban quản lý dự án được tìm hiểu cũng như lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của các đơn vị nhận gói tài trợ. Có những kiến thức nền tảng để thực hiện dự án

Chị Võ Thị Mỹ Hồng ( quỹ hỗ trợ Hội phụ nữ Quảng Bình) chia sẻ: Ngay sau khi có kết quả nộp đề xuất thì  Chương trình tập huấn đã được tổ chức rất kịp thời để các đơn vị nhanh chóng tiếp cận quy trình, cách thức thực hiện dự án của mình đúng theo yêu cầu của dự án. Bên cạnh đó, tại đây các đơn vị còn có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về Dự án cũng như kết nối giao lưu với các đơn vị khác.

Chương trình tập huấn về “Quản lý dự án và quản lý tài chính cho các tổ chức nhận gói tài trợ nhỏ- lần 2 nằm trong khuôn khổ Dự án “Huy động nguồn tài chính cho các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường bền vững tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam” (gọi tắt là dự án “Quỹ bảo tồn”) nhằm thành lập Quỹ bảo tồn động thực vật hoang dã Việt Nam để vận động các nguồn tài trợ và nâng cao năng lực của các tổ chức xã hội địa phương hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, và ứng phó với biến đổi khí hậu ở miền Trung và Tây Nguyên, Việt Nam. Dự án này do GreenViet (Việt Nam) và Viện Gustav-Stresemann (GSI, Đức) hợp tác thực hiện và Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam đồng tài trợ.

👉 Liên hệ chúng tôi | Contact us:
📧 Email: eu.project@greenviet.org
☎ Hotline: 0236 3925 824
Linh ảnh đầy đủ tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related post