THAM QUAN VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC TUẦN TRA BẢO VỆ RỪNG

Phát triển con người là một trong các mục tiêu dài hạn trong các dự án của GreenViet. Vừa qua, trong khuôn khổ hoạt động của dự án “Tăng cường vai trò của cộng đồng và các tổ chức xã hội trong công tác bảo tồn thiên nhiên ở tỉnh Quảng Nam”, GreenViet đã tổ chức chuyến tham quan cho nhóm tuần tra thôn bản thông qua hoạt động tham quan, học tập, chia sẻ kinh nghiệm về các mô hình bảo tồn thú linh trưởng, tuần tra bảo vệ rừng và du lịch sinh thái cộng đồng.

Chuyến tham quan kéo dài từ 09/04 đến 13/04/2021 với hành trình xuyên suốt qua các vườn quốc gia thuộc các tỉnh Quảng Bình – Ninh Bình. Chuyến tham quan học tập có sự tham gia của nhóm Tuần tra thôn bản, chi cục Kiểm lâm Quảng Nam và GreenViet.

Trong khuôn khổ chuyến tham quan, đoàn đã đến Trung tâm Bảo tồn và phát triển sinh vật, Vườn thực vật, Khu tái thả Voọc, một số cảnh quan tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng; Tham quan trao đổi kinh nghiệm với nhóm Tình nguyện bảo tồn Vọoc gáy trắng tại Quảng Bình.

Tại Vườn Quốc gia Cúc phương, đoàn đã tham quan Trung tâm cứu hộ thú linh trưởng nguy cấp; Chương trình bảo tồn thú ăn thịt và tê tê; Trung tâm cứu hộ rùa cũng như trao đổi kinh nghiệm với cộng đồng tham gia bảo tồn Vọoc mông trắng, phát triển du lịch sinh thái và bảo tồn sinh cảnh sống cho loài tại Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long.

Chuyến tham quan là cơ hội để nhóm cộng đồng học hỏi kinh nghiệm về tổ chức tuần tra bảo vệ rừng cũng như tổ chức triển khai du lịch sinh thái. Hy vọng rằng thông qua những mô hình học tập thế này, công tác tuần tra bảo vệ rừng nói chung và tuần tra bảo vệ Voọc chà vá chân xám nói riêng tại Quảng Nam sẽ ngày càng được hoàn thiện.

Tại Vườn Quốc gia Cúc phương, đoàn đã tham quan Trung tâm cứu hộ thú linh trưởng nguy cấp; Chương trình bảo tồn thú ăn thịt và tê tê; Trung tâm cứu hộ rùa cũng như trao đổi kinh nghiệm với cộng đồng tham gia bảo tồn Vọoc mông trắng, phát triển du lịch sinh thái và bảo tồn sinh cảnh sống cho loài tại Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long.

Chuyến tham quan là cơ hội để nhóm cộng đồng học hỏi kinh nghiệm về tổ chức tuần tra bảo vệ rừng cũng như tổ chức triển khai du lịch sinh thái. Hy vọng rằng thông qua những mô hình học tập thế này, công tác tuần tra bảo vệ rừng nói chung và tuần tra bảo vệ Voọc chà vá chân xám nói riêng tại Quảng Nam sẽ ngày càng được hoàn thiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related post