CHUYÊN GIA NGHIÊN CỨU DU LỊCH SINH THÁI

  • Vị Trí: Chuyên gia nghiên cứu du lịch sinh thái
  • Phòng/ban: Nghiên cứu khoa học và Quản lý dự án (NCKH & QLDA)
  • Số lượng: 1
  • Báo cáo cho: Giám đốc, trưởng phòng NCKH & QLDA; điều phối dự án
  • Nơi làm việc: Tp Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam
  • Thời gian làm việc: từ ngày 10/1/2022 đến ngày 30/9/2022 (15 ngày làm việc)
  • Kính phí cho chuyên gia tư vấn tối đa: 60.000.000 đồng (Kinh phí này đã bao gồm chi phí ăn, ở, đi lại và thuế thu nhập cá nhân của tư vấn)

Mô tả chung:

Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) đang thực hiện dự án Bảo vệ quần thể Chà vá chân xám tại xã Tam Mỹ Tây thông qua hỗ trợ những người tiên phong trong cộng đồng thực hiện các hoạt động bảo tồn” do Quỹ Đối tác về các hệ sinh thái trọng yếu (CEPF) tài trợ thông qua Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (IUCN).

Dự án có mục tiêu làm giảm tác động của con người đến loài Chà vá chân xám thông qua sự tham gia của cộng đồng trong hoạt động du lịch trải nghiệm ở Tam Mỹ Tây để khuyến khích người dân địa phương bảo vệ loài.

Trong khuôn khổ dự án này, GreenViet sẽ tuyển 01 chuyên gia tư vấn thực hiện một nghiên cứu về nhu cầu và thị trường của dịch vụ du lịch trải nghiệm ở huyện Núi Thành và thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Mục tiêu hoạt động:

– Hoàn thành nghiên cứu về nhu cầu và thị trường của dịch vụ du lịch trải nghiệm ở huyện Núi Thành và thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

– Hỗ trợ hoàn thiện kế hoạch phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng ở xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

I. NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC

 1. Thực hiện một nghiên cứu với sự tham gia của người dân địa phương về nhu cầu và thị trường du lịch trải nghiệm của người dân huyện Núi Thành và thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
 2. Chịu trách nhiệm dẫn dắt và thúc đẩy hội thảo tham vấn các bên liên quan lấy ý kiến về các mô hình du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng ở xã Tam Mỹ Tây
 3. Tham gia hội thảo tập huấn cho nhóm tiên phong bảo tồn loài và các thành viên trong cộng đồng về phương pháp phát triển cộng đồng dựa vào nội lực (ABCD) để hỗ trợ chuyên gia phát triển cộng đồng xây dựng kế hoạch phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng ở xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

II. YÊU CẦU

– Có 05 năm kinh nghiệm và chuyên môn về du lịch, ưu tiên kinh nghiệm về du lịch sinh thái

– Đã từng làm việc và công tác tại tỉnh Quảng Nam

– Có kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu, đặc biệt phân tích dữ liệu và viết báo cáo

– Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên học vị cao

– Có thái độ hợp tác và tôn trọng các quy định của cơ quan tuyển chọn

IV. CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

Các ứng viên quan tâm đến hoạt động có thể gửi CVs (lý lịch khoa học) theo email hoặc địa chỉ sau đây đến 17h ngày 30/12/2021

Email: hoangquochuy@greenviet.org

Xem chi tiết JD tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related post