CHUYÊN GIA PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG DỰA VÀO NỘI LỰC – ABCD

  • Vị Trí: Chuyên gia tư vấn về phát triển du lịch sinh thái dựa vào nội lực cộng đồng (ABCD)
  • Phòng/ban: Nghiên cứu khoa học và Quản lý dự án (NCKH & QLDA)
  • Số lượng: 1
  • Báo cáo cho: Giám đốc, trưởng phòng NCKH & QLDA; điều phối dự án
  • Nơi làm việc: Tp Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam
  • Thời gian làm việc: từ ngày 3/1/2022 đến ngày 30/9/2022 (10 ngày làm việc)
  • Kính phí cho chuyên gia tư vấn tối đa: 35.000.000 đồng. (Kinh phí này đã bao gồm chi phí ăn, ở, đi lại và thuế thu nhập cá nhân của tư vấn)

Mô tả chung:

Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) đang thực hiện dự án Bảo vệ quần thể Chà vá chân xám tại xã Tam Mỹ Tây thông qua hỗ trợ những người tiên phong trong cộng đồng thực hiện các hoạt động bảo tồndo Quỹ Đối tác về các hệ sinh thái trọng yếu (CEPF) tài trợ thông qua Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (IUCN)

Dự án có mục tiêu làm giảm tác động của con người đến loài Chà vá chân xám thông qua sự tham gia của cộng đồng trong hoạt động du lịch trải nghiệm ở Tam Mỹ Tây để khuyến khích người dân địa phương bảo vệ loài.

Trong khuôn khổ dự án này, GreenViet sẽ tuyển 01 chuyên gia tư vấn về phát triển du lịch sinh thái dựa vào nội lực cộng đồng (ABCD).

Mục tiêu hoạt động:

– Trang bị cho nhóm tiên phong bảo tồn loài các kiến thức và kỹ năng về phát triển cộng đồng dựa vào nội lực (ABCD) nhằm xác định các nguồn lực trong cộng đồng để phát triển du lịch sinh thái và bảo tồn Chà vá chân xám.

– Hỗ trợ hoàn thiện kế hoạch phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng ở xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

I. NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC

 1. Chuẩn bị và hoàn thiện chương trình Hội thảo tập huấn về phương pháp phát triển cộng đồng dựa vào nội lực (ABCD)
 2. Phát triển tài liệu phương pháp phát triển cộng đồng dựa vào nội lực (ABCD)
 3. Chủ trì hội thảo Tập huấn về phương pháp phát triển cộng đồng dựa vào nội lực (ABCD)
 4. Tham gia Hội thảo tham vấn các bên liên quan lấy ý kiến về các mô hình du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng ở xã Tam Mỹ Tây
 5. Phối hợp với chuyên gia du lịch sinh thái hoàn thiện bảng kế hoạch phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng ở xã Tam Mỹ Tây

II. YÊU CẦU

 • Có 05 năm kinh nghiệm và chuyên môn tổ chức các khóa hội thảo/tập huấn về phương pháp phát triển cộng đồng dựa vào nội lực (ABCD)
 • Có 5 năm kinh nghiệm làm việc làm việc với cộng đồng và đối tác địa phương
 • Có kinh nghiệm về du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu, đặc biệt phân tích dữ liệu và viết báo cáo
 • Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên học vị cao
 • Có thái độ hợp tác và tôn trọng các quy định của cơ quan tuyển chọn

IV. CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

Các ứng viên quan tâm đến hoạt động có thể gửi CVs (lý lịch khoa học) theo email hoặc địa chỉ sau đây đến 17h ngày 30/12/2021

Email: hoangquochuy@greenviet.org

Xem chi tiết JD tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related post