ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN QUỸ BẢO TỒN

  • Vị Trí: Điều phối dự án Quỹ bảo tồn
  • Phòng/ban: Phòng Phát triển
  • Số lượng: 1
  • Báo cáo cho: Giám đốc, Trưởng phòng phát triển, Quản lý Dự án
  • Nơi làm việc: 60 Thành Vinh 2, Sơn Trà, Đà Nẵng
  • Thời gian làm việc: Thời gian làm việc: 5 ngày/tuần (thứ 2-6)
  • Mức lương: 18,630,000 VNĐ/ tháng (bao gồm lương, BHXH và các chi phí đãi ngộ khác)

Mô tả chung: Dự án “Huy động nguồn tài chính cho các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường bền vững tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam” (gọi tắt là dự án “Quỹ bảo tồn”) nhằm thành lập Quỹ bảo tồn động thực vật hoang dã Việt Nam để vận động các nguồn tài trợ và nâng cao năng lực của các tổ chức xã hội địa phương hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường ở miền Trung và Tây Nguyên, Việt Nam. Dự án này do GreenViet (Việt Nam) và Viện Gustav-Stresemann (GSI, Đức) hợp tác thực hiện và Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam đồng tài trợ.

I. NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC

 1. Điều phối tất cả các hoạt động bao gồm thực hiện dự án và dẫn dắt nhóm dự án để hoàn thành các mục tiêu dự án
 2. Xúc tiến thành lập văn phòng hiện trường của dự án tại miền Trung Việt Nam.
 3. Phối hợp với các cán bộ gây quỹ và cố vấn gây quỹ để đạt được các mục tiêu gây quỹ của dự án
 4. Hỗ trợ các hoạt động về các đề xuất hỗ trợ tài chính cho các đề xuất của các Tổ chức xã hội
 5. Xây dựng các chương trình hợp tác với các doanh nghiệp
 6. Phối hợp tổ chức các hoạt động bảo tồn Voọc chà vá chân nâu tại Sơn Trà
 7. Phát triển mạng lưới đối tác để triển khai các hoạt động của dự án một cách hiệu quả
 8. Quản lý thông tin dự án bao gồm báo cáo và các tài liệu liên quan khác
 9. Báo cáo kết quả của dự án

II. YÊU CẦU

  Trình độ học vấn: Đại học

  Chuyên ngành: Quản lý dự án, Môi trường, Sinh thái, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế.

  Kinh nghiệm:

– 3-5 năm kinh nghiệm điều phối dự án, các dự án được tài trợ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, dự án xã hội;

– Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường NGO

–  Có kinh nghiệm gây quỹ cho các hoạt động phi lợi nhuận

  Kiến thức:

– Hiểu phương thức hoạt động của các tổ chức phi lợi nhuận, các tổ chức xã hội, các tổ chức phi chính phủ

– Hiểu phương thức hoạt động của các quỹ từ các hoạt động CSR (Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp)

– Hiểu về các quy định, thiết chế của chính phủ Việt Nam đối với các hoạt động gây quỹ

– Hiểu biết cơ bản về tài nguyên thiên nhiên Việt Nam, đa dạng sinh học và động vật hoang dã Việt Nam

  Kỹ năng:

– Lưu loát Tiếng Anh và Việt

– Có khả năng phát triển mạng lưới và duy trì hợp tác với chính quyền địa phương, các tập đoàn, cộng đồng, các đối tác dự án, các nhà tài trợ;

– Dẫn dắt nhóm 4-5 người

– Tương tác hiệu quả với các bộ phận khác

– Thực hiện báo cáo tháng, quý, năm theo yêu cầu

IV. CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV Tiếng anh và thư ứng tuyển về email: dangthihuyentrang@greenviet.org trước ngày 20/12/2021.

Xem chi tiết JD tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related post