Cán bộ điều phối dự án

I. MÔ TẢ CHUNG

 • Vị Trí: Cán bộ điều phối dự án 
 • Phòng/ban: Phòng phát triển
 • Số lượng: 1
 • Báo cáo cho: Giám đốc, Trưởng phòng phát triển, Trưởng phòng Quản lý dự án
 • Nơi làm việc: Đà Nẵng
 • Thời gian : 8h-12h, 13h30-17h (Full-time)
 • Mức lương: Thỏa thuận

Giới thiệu dự án: Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam tài trợ cho Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (Trung tâm GreenViet) thực hiện dự án Huy động nguồn tài chính cho các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường bền vững tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng với nguồn kinh phí lên tới gần 600 ngàn EURO (khoảng 15 tỷ động). Mục tiêu dự án nhằm hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho các tổ chức xã hội (CSO) hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ thiên nhiên tại Đà Nẵng và một số tỉnh tại khu vực Miền Trung – Tây Nguyên. Gói tài trợ này nằm trong chương trình Viện trợ đa niên (MIP) của Liên minh châu Âu dành cho Việt Nam, được UBND thành phố Đà Nẵng ra quyết định tiếp nhận viện trợ từ tháng 5 năm 2020. Dự kiến dự án bắt đầu triển khai các hoạt động từ tháng 7/2020 đến tháng 12 năm 2023 với 05 nhóm hoạt động chính:

 1. Thứ nhất, xây dựng các cơ chế gây quỹ sáng tạo và linh hoạt để huy động một nguồn quỹ cho hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học và môi trường bền vững, tập trung huy động đóng góp từ các doanh nghiệp và cá nhân quan tâm tại thành phố Đà Nẵng. Mục tiêu huy động được nguồn tài chính 20 tỷ đồng để hỗ trợ các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường ở thành phố Đà Nẵng và một số tỉnh ở Miền Trung – Tây Nguyên.
 2. Thứ hai, thúc đẩy và tài trợ 21 sáng kiến phù hợp về bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường cho các tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên thiên nhiên ở Đà Nẵng và một số tỉnh ở Miền Trung – Tây Nguyên thông qua tập huấn cho 50 tổ chức (các tổ chức xã hội, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên…) và hỗ trợ kỹ thuật.
 3. Thứ ba, tổ chức 04 chương trình truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng và doanh nghiệp về tầm quan trọng của việc chung tay giải quyết các vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững của thành phố Đà Nẵng cũng như một số tỉnh ở khu vực Miền Trung, qua đó kêu gọi gây quỹ cho các hoạt động này.
 4. Thứ tư, thúc đẩy chương trình hợp tác với các doanh nghiệp nhằm sử dụng nguồn quỹ CSR/CSV (trách nhiệm xã hội) của doanh nghiệp để bảo tồn đa dạng sinh học và môi trường sống của thành phố Đà Nẵng và một số tỉnh ở Miền Trung – Tây Nguyên thông qua sự kiện trao đổi và kết nối giữa doanh nghiệp địa phương với các tổ chức xã hội, triển lãm sản phẩm và thành quả bảo vệ môi trường, ký kết các hợp tác hai bên trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học và môi trường bền vững, trao giải và vinh danh 30 doanh nghiệp cam kết đồng hành vì môi trường bền vững của thành phố và khu vực.
 5. Thứ năm, thực hiện các hoạt động để bảo tồn quần thể Voọc chà vá chân nâu ở bán đảo Sơn Trà, bao gồm khảo sát để cập nhật số lượng và sự phân bố quần thể, thực hiện các chương trình giám sát hàng quý và tổ chức các chương trình nâng cao nhận thức cho khách tham quan về bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường ở bán đảo Sơn Trà. Đơn vị đồng thực hiện dự án là Viện Gustav Stresemann (CHLB Đức). Đối tác của dự án dự kiến gồm có Quỹ bảo tồn thiên nhiên Việt Nam, Sở NN&PTNT, Sở Du lịch Sở Tài nguyên và môi trường, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng (VCCI Đà Nẵng), v.v…

Trung tâm GreenViet đang tìm kiếm một ứng viên cho vị trí Cán bộ điều phối dự án với kinh nghiệm điều phối các dự án tài trợ từ nguồn viện trợ không hoàn lại. Trung tâm GreenViet mong muốn ký hợp đồng toàn thời gian, dài hạn với đầy đủ các chế độ theo quy định của Luật lao động. Cán bộ điều phối dự án sẽ làm việc cùng các cán bộ dự án và Phòng Phát triển của Trung
tâm GreenViet cùng với nhóm cố vấn để thực hiện dự án trong thời gian 42 tháng.

II. NHIỆM VỤ CHÍNH

1. Điều phối thực hiện dự án EU theo đúng thiết kế dự án, mục tiêu, kế hoạch đã có, đảm bảo đúng các kết quả đầu ra của dự án

2. Phát triển các mối quan hệ liên quan đến dự án nhằm đảm bảo thực hiện tốt các hoạt động

3. Quản lý thông tin dự án, các kết quả đầu ra, các báo cáo, bài học kinh nghiệm để chia sẻ với các đối tác, mạng lưới

4. Quan hệ công chúng: Phụ trách quản lý thông tin và điều phối thông tin giữa Trung tâm GreenViet với các đối tác và đối tượng truyền thông bên ngoài như cộng đồng, cơ quan chức năng, nhà tài trợ, v.v…

5. Báo cáo kết quả thựchiện

III. YÊU CẦU

✓ Trình độ học vấn: Đại học trở lên

✓ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Phát triển, Quản trị doanh nghiệp, Môi trường, v.v…

✓ Kinh nghiệm:
– Có 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều phối các dự án phát triển, dự án viện trợ phi lợi nhuận, dự án xã hội hướng đến đối tượng yếu thế;
– Quen thuộc với các dự án phi chính phủ, làm việc trong các mạng lưới tổ chức phi chính phủ;
– Có kinh nghiệm gây quỹ cho các hoạt động phi lợi nhuận.

✓ Kiến thức liên quan:
– Hiểu về mô hình hoạt động của các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức khoa học công nghệ ở Việt Nam để điều phối hoạt động cho đúng;
– Hiểu về dự án, mục đích, mục tiêu, đối tượng, đối tác, các hoạt động dự án, các kết quả mong đợi;
– Hiểu về cách thức và hoạt động của các quỹ CSR của doanh nghiệp;
– Hiểu biết các quy định của Chính phủ Việt Nam về vận hành quỹ, các quy định của Luật doanh nghiệp trong các hoạt động CSR, CSV;
– Có kiến thức cơ bản về tài nguyên thiên nhiên Việt Nam, đa dạng sinh học, động thực vật hoang dã cần được bảo vệ ở Việt Nam.
– Có kiến thức về việc phát triển chiến lược, kế hoạch, báo cáo, đánh giá các hoạt động của dự án;
– Hiểu về đối tượng dự án, đối tượng yếu thế, đối tượng truyền thông.

✓ Kỹ năng:
– Kỹ năng phát triển mạng lưới và duy trì mối quan hệ hợp tác với cơ quan chức năng địa phương, với doanh nghiệp, cộng đồng, đối tác dự án, nhà tài trợ; – Kỹ năng điều hành đội nhóm (5 người) để thực hiện các hoạt động dự án;
– Kỹ năng lập kế hoạch thực hiện dự án gồm Lập kế hoạch chiến lược, lập kế hoạch thực hiện theo tháng, quý và năm;
– Kỹ năng báo cáo dự án, đánh giá tác động của dự án, đánh giá rủi ro;
– Thành thục giao tiếp cả tiếng Việt và tiếng Anh, cả nói và viết, trình bày trước đối tác;
– Kỹ năng thuyết phục đối tác thông qua trao đổi, trò chuyện, trình bày trước đám đông, phản biện.

✓ Phẩm chất:
– Tích cực, luôn luôn thực hành tư duy tích cực, tìm ra giải pháp để giải quyết vấn đề, trong tinh thần hợp tác với các bên;
– Chuyên nghiệp và uy tín, đặc biệt với các đối tác, cần giữ lời hứa và cam kết;
– Tự tin, tin vào việc mình làm, tin vào sứ mệnh bảo tồn đa dạng sinh học cho Việt Nam, tin vào sự giàu có về mặt tài nguyên và nguồn lực của cộng đồng;
– Sáng tạo, luôn luôn sáng tạo tìm ra các ý tưởng, giải pháp mới và quyết tâm để thực hiện;
– Không sợ thất bại, dám thử và dám nhận trách nhiệm;
– Nhanh nhẹn và hòa đồng nhưng sâu sắc và cẩn thận trong hành động;
– Có khả năng quan sát và học hỏi, thích nghi nhanh với dự án mới, môi trường mới, cộng đồng mới;
– Tôn trọng sự đa dạng của đồng nghiệp, cộng đồng, đối tác;
– Yêu thương các loài động vật hoang dã, yêu thương con người, bao dung và khiêm tốn;

– Tôn trọng văn hóa bản địa, tôn trọng sự khác biệt;
– Thực hành khuyến khích phát triển dựa vào nội lực của cộng đồng;

✓ Độ tuổi: Không giới hạn nhưng từ 30 đến 40 tuổi chiếm nhiều ưu thế cho vị trí này.

IV. CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV và thư ứng tuyển về email: lethitrang@greenviet.org càng sớm càng tốt, chúng tôi mong đợi bắt đầu thử việc từ tháng 8/2020.

Xem chi tiết JD tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related post