CÁN BỘ GÂY QUỸ DỰ ÁN

  • Vị Trí: Cán bộ gây quỹ dự án Quỹ bảo tồn động, thực vật hoang dã Việt Nam
  • Phòng/ban: Phòng Phát triển
  • Số lượng: 1
  • Báo cáo cho: Giám đốc dự án, Điều phối dự án
  • Nơi làm việc: 60 Thành Vinh 2, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng
  • Thời gian làm việc: Thời gian làm việc: 5 ngày/tuần (thứ 2-6)
  • Mức lương: 17.250.000 VND (Gross)

Mô tả chung: Dự án “Huy động nguồn tài chính cho các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường bền vững tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam” (gọi tắt là dự án “Quỹ bảo tồn”) nhằm thành lập Quỹ bảo tồn động thực vật hoang dã Việt Nam để vận động các nguồn tài trợ và nâng cao năng lực của các tổ chức xã hội địa phương hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường ở miền Trung và Tây Nguyên, Việt Nam. Dự án này do GreenViet (Việt Nam) và Viện Gustav-Stresemann (GSI, Đức) hợp tác thực hiện và Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam tài trợ.

I. NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC

 1. Xây dựng chiến lược gây quỹ của dự án, tập trung vào cá nhân và khối doanh nghiệp tư nhân
 2. Làm việc với giám đốc dự án, xây dựng chiến lược thúc đẩy sự tham gia của các nhà tài trợ
 3. Hỗ trợ phòng Phát triển, tìm kiếm và làm việc với các thành viên và cố vấn gây quỹ để đưa ra các sáng kiến gây quỹ cũng như thu hút các dòng tài trợ.
 4. Thường xuyên báo cáo về kết quả của chiến lược gây quỹ cho các thành viên và cố vấn gây quỹ
 5. Cập nhật các phương pháp, các xu hướng gây quỹ để kịp thời thay đổi phương án gây quỹ
 6. Hiểu tinh thần của dự án, hỗ trợ các công việc khác khi được yêu cầu

II.NHIỆM VỤ GÂY QUỸ

 1. Thúc đẩy để đạt được các mục tiêu tài chính
 2. Làm việc với Giám đốc và Giám đốc dự án, xây dựng và quản lý danh sách các nhà tài trợ tiềm năng
 3. Quản lí các khoản quyển góp, bao gồm lập danh sách, gửi thư cảm ơn và giải đáp thắc mắc
 4. Tổ chức các sự kiện gây quỹ

III. YÊU CẦU

   Kỹ năng, kinh nghiệm

– Kỹ năng quản lý cơ sở dữ liệu

– Kinh nghiệm tổ chức và truyền thông cho các sự kiện gây quỹ 

– Thành thạo tin học văn phòng, có khả năng viết phù hợp cho gây quỹ

– Hiểu biết về các quy định bảo vệ dữ liệu; về hoạt động của CSR / CSV trong doanh nghiệp

– Có kiến thức, hiểu biết về gây quỹ,… Khuyến khích các ứng viên tìm hiểu về đa dạng sinh học.

– Kỹ năng quản lý dự án, kỹ năng giao tiếp và viết thành thạo bằng Tiếng Anh

IV. CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV Tiếng anh và thư ứng tuyển về email: dangthihuyentrang@greenviet.org trước ngày 30/05/2021.

Xem chi tiết JD tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *