TNV Dịch bài Website

Trung tâm GreenViet cần hai (02) tình nguyện viên hỗ trợ dịch thuật bài viết trên website

Các bạn tình nguyện viên thân mến,

Trung tâm GreenViet cần hai (02) TNV hỗ trợ làm việc qua mạng để dịch tin bài đăng trên website tiếng anh với nội dung như sau:

1. Yêu cầu:

  • Có hiểu biết sơ bộ và có quan tâm đến các vấn đề về mảng bảo tồn, đa dạng sinh học;
  • Có khả năng dịch thuật tiếng Anh sẽ được ưu tiên hơn;
  • Có thời gian làm việc online.

2. ​Thời gian làm việc: Làm online, đáp ứng tiêu chí về số lượng, không giới hạn về thời gian làm việc.

3. Cách thức đăng ký: Gửi email đến admin@greenviet.org  với tiêu đề “Họ và tên – Đăng ký TNV dịch bài viết trên website”

 

Cảm ơn các bạn!

Thông tin thêm về trung tâm GreenViet

Trung tâm GreenViet được thành lập năm 2012, là một tổ chức phi chính phủ (NGO), phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam. Với sứ mệnh thực hiện các hoạt động nghiên cứu và truyền thông về bảo tồn đa dạng sinh học cũng như ảnh hưởng của biến đổi khí hậu để khuyến khích cộng đồng hướng đến lối sống thân thiện với môi trường. Hiện tại, các hoạt động của GreenViet tập trung chủ yếu ở khu vực miền Trung, đặc biệt là thành phố Đà Nẵng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related post