GIỚI THIỆU


GreenViet tên đầy đủ là Trung tâm Bảo tồn Đa dạng Sinh học Nước Việt Xanh, thành lập vào tháng 10 năm 2012. Trung tâm hoạt động trong lĩnh vực Bảo tồn Đa dạng Sinh học khu vực miền Trung – Tây Nguyên

Lĩnh vực hoạt động

Lịch sử thành lập

Ý tưởng thành lập tổ chức phi chính phủ có tên GreenViet bắt nguồn từ tiến sĩ Hà Thăng Long và nhóm nghiên cứu trẻ làm công tác nghiên cứu và bảo tồn đa dạng sinh học ở vườn quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai từ năm 2006. Những người sáng lập mong muốn xây dựng Trung Tâm GreenViet là nơi tập hợp những con người tâm huyết có cùng mong muốn tìm hiểu, nghiên cứu, phổ biến các giá trị của đa dạng sinh học đến cộng đồng người dân Việt Nam nhằm nâng cao hiểu biết, thúc đẩy hành động của cộng đồng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học và ứng xử thân thiện với môi trường, sử dụng một cách bền vững tài nguyên đa dạng sinh học của Việt Nam.

Khởi đầu

GreenViet bắt đầu chỉ có 4 người là tiến sĩ Hà Thăng Long, Trần Hữu Vỹ, Nguyễn Thị Tịnh, Lãnh Tuấn Bảo khi cùng tham gia chương trình nghiên cứu tập tính sinh thái loài Chà vá chân xám ở Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, Gia Lai. Những ý tưởng ban đầu hình thành rõ nét hơn cùng những chuyến nghiên cứu thực địa mà cả nhóm thực hiện từ năm 2006 – 2008.

Thành lập

Tháng 9 năm 2011, các hoạt động đặt nền móng cho quá trình xây dựng tổ chức như thảo luận phương hướng, tạo dựng mạng lưới, xúc tiến thủ tục cho việc thành lập trung tâm được thực hiện. Ngày 04 tháng 10 năm 2012, Trung tâm GreenViet chính thức được thành lập theo quyết định số 44/QĐ-LHH của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật thành phố Đà Nẵng (tên gọi tắt là GreenViet). Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cấp giấy phép hoạt động số 14 vào ngày 23 tháng 10 năm 2012.

Chúng Ta Làm Gì

Các Hoạt Động Tại Greenviet

Những hoạt động tại Greenviet

Trung tâm GreenViet đã có 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn Đa dạng Sinh học. Với mục tiêu và sứ mệnh rõ ràng, Trong suốt thời gian qua Trung tâm đã vận động được sự tham gia nhiệt tình của cộng đồng, Tình nguyện viên, nhà báo, nhà khoa học, vận động chính quyền,… để thúc đẩy công tác bảo tồn ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên mạnh mẽ hơn.

Trải nghiệm thiên nhiên Sơn Trà

Nghiên cứu động thực vật

Giáo dục cho học sinh

Tổ chức hội thảo

Tập huấn năng lực

Tổ chức hoạt động môi trường

Nâng cao nhận thức thanh niên

Tổ chức hoạt động trồng cây

Follow us