Our stories 2

Bán đảo Sơn Trà là một trong 10 khu rừng cấm đầu tiên của Việt Nam theo Quyết định số 41-TTg ngày 24/01/1977 của Thủ tướng Chính phủ, với tổng diện tích 4,000ha, đây là cơ hội lớn cho tỉnh Quang Nam – Đà Nẵng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related post