Câu chuyện của chúng tôi 2

Bán đảo Sơn Trà là một trong 10 khu rừng cấm đầu tiên của Việt Nam theo Quyết định số 41-TTg ngày 24/01/1977 của Thủ tướng Chính phủ, với tổng diện tích 4,000ha, đây là cơ hội lớn cho tỉnh Quang Nam – Đà Nẵng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related post