Các nghiên cứu về di sản văn hóa

Bên cạnh xây dựng các câu chuyện về bảo tồn đa dạng sinh học, dự án cũng tập trung nghiên cứu về các di sản văn hóa ở Tam Mỹ Tây và các khu vực lân cận nhằm tìm kiếm những tiềm năng cho việc kết nối với du lịch cộng đồng bền vững ở xã Tam Mỹ Tây, đóng góp vào bảo tồn đa dạng sinh học và bảo tồn di sản văn hóa địa phương.

Báo cáo tình trạng Ngũ Hành Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related post