CÔNG BỐ ĐƠN VỊ ĐƯỢC CHỌN CHO GÓI HỖ TRỢ TÀI CHÍNH TỪ TÀI KHOẢN QUỸ BẢO TỒN TẠM THỜI

Sau thời gian nhận các đề xuất và trải qua vòng chấm chọn, Ban quản lý dự án Qũy Bảo tồn xin chúc mừng Đoàn thanh niên xã Hòa Phong đã trở thành đơn vị được chọn tài trợ từ Gói hỗ trợ tài chính đợt này với ngân sách 60 triệu đồng.

Sơ lược về đơn vị nhận tài trợ:  Đoàn Thanh niên xã Hoà Phong trực thuộc Huyện Đoàn Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng; thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhiệm vụ do đoàn cấp trên, cấp ủy Đảng giao. Đoàn Thanh niên xã Hòa Phong  đóng  tại Thôn Dương Lâm 1, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, tp.Đà Nẵng. 

Ngoài những chức năng nhiệm vụ thường trực, Đoàn thanh niên cũng đã có nhiều đóng góp cho cộng đồng như: Các công trình thanh niên, thực hiện chương trình em nuôi của đoàn, Hỗ trợ bệnh nhân tại bệnh viện Hòa Vang, thực hiện các chương trình xuân yêu thương. 

 

Đối với Gói tài trợ lần này, đơn vị được trao tài trợ là Đoàn Thanh niên xã Hòa Phong sẽ thực hiện hoạt động trồng cây dưới sự giám sát của Ban Quản lý Dự án Quỹ Bảo tồn, chi tiết như sau:

  • Dự án: Trồng 600 cây xanh tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, tp.Đà Nẵng
  • Mục đích: Tăng cây xanh bóng mát tại khu vực công cộng. Và truyền thông nâng cao nhận thức về cây xanh và việc cần thiết của việc trồng cây xanh đô thị
  • Thời gian: Tháng 10-11 năm 2022.
  • Địa điểm: thôn Cẩm Toại Tây và Hợp tác xã rau an toàn Túy Loan, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.
  • Đơn vị chủ trì: BCH Đoàn thanh niên xã Hòa Phong 
  • Đơn vị quản lý, phối hợp: Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet)

Gói hỗ trợ tài chính để thực hiện trồng cây nằm trong khuôn khổ Dự án “Huy động nguồn tài chính cho các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường bền vững tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam” – Gọi tắt là Dự án Quỹ Bảo tồn nhằm thiết lập một nguồn Quỹ bền vững cho các tổ chức xã hội địa phương (CSO) hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường bền vững tại miền Trung và Tây Nguyên. Dự án được thực hiện bởi Trung tâm Bảo tồn Đa dạng Sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) với sự phối hợp của viện Gustav-Stresemann-Institut e.V. (GSI), Đức và Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam đồng tài trợ.

Thông tin về Qũy bảo tồn tại Website: https://vietnamconservation.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related post