HỘI THẢO QUỐC GIA VỀ LƯỠNG CƯ VÀ BÒ SÁT Ở VIỆT NAM LẦN THỨ BA

Hội thảo được tổ chức tại Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật vào ngày 26/11/2016 ở Hà Nội với sự tham gia của hơn 100 nhà khoa học trong và ngoài nước đang nghiên cứu về Lưỡng cư – Bò sát tại Việt Nam.

Tham dự Hội thảo lần thứ 3 này có mặt đông đủ các nhà khoa học đầu ngành về mảng Lưỡng cư – Bò sát trên toàn quốc như: PGS.TS. Hoàng Xuân Quang (Đại học Vinh), GS. Ngô Đắc Chứng (Đại học Huế), PGS.TS. Lê Nguyên Ngật (Đại học Sư phạm Hà Nội), TS. Nguyễn Văn Sáng, TS. Nguyễn Quảng Trường, TS. Nguyễn Thiên Tạo (Viện Sinh thái & Tài nguyên sinh vật), TS. Hoàng Thị Nghiệp (Đại học Đồng Tháp), TS. Phan Văn Anh (Đại học Tây Bắc), cùng với nhiều nhà khoa học động vật kỳ cựu như: GS. Lê Vũ Khôi, GS. Đặng Huy Huỳnh,…

Trong một ngày làm việc, 16 công trình nghiên cứu đã được trình bày và thảo luận tại Hội thảo. Trong đó, các công trình nghiên cứu chuyên sâu về sinh thái học, di truyền học, âm học, … của các loài Lưỡng cư – Bò sát. Bên cạnh đó, Hội thảo cũng đưa ra những đánh giá tổng kết số liệu về Lưỡng cư – Bò sát Việt Nam, đồng thời định hướng nghiên cứu trong thời gian tiếp theo và đưa ra những giải pháp thúc đẩy sự hợp tác quốc tế trong nghiên cứu Lưỡng cư – bò sát ở Việt Nam.

Một số thông tin, hình ảnh từ Hội thảo Quốc gia về Lưỡng cư – Bò sát ở Việt Nam lần thứ 3:

GS. Đặng Huy Huỳnh phát biểu chào mừng tại Hội thảo
GS. Ngô Đắc Chứng phát biểu đánh giá lại chặng đường phát triển của Chi hội Lưỡng cư – Bò sát Việt Nam
Một nghiên cứu về nòng nọc và biến thái của ếch nhái
Cập nhật số liệu về đa dạng loài Lưỡng cư – Bò sát ghi nhận được ở Việt Nam
Số lượng loài mới ghi nhận ở Việt Nam qua các thời kỳ
Kỷ yếu Hội thảo

Nguồn: Hoàng Quốc Huy/GreenViet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related post