KÊU GỌI NỘP ĐỀ XUẤT GÓI HỖ TRỢ TÀI CHÍNH TỪ DỰ ÁN QUỸ BẢO TỒN, ĐỢT 2- 2023

Dự án “Huy động nguồn tài chính cho các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường bền vững tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam” – Gọi tắt là Dự án Quỹ Bảo tồn nhằm thiết lập một nguồn Quỹ bền vững để tài trợ cho các tổ chức xã hội địa phương (CSO) hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường bền vững tại miền Trung và Tây Nguyên. Dự án được thực hiện chính bởi Trung tâm Bảo tồn Đa dạng Sinh học Nước Việt Xanh và viện Gustav-Stresemann-Institut e.V. (GSI), Đức thực hiện và Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam đồng tài trợ.

Ban quản lý Dự án Quỹ Bảo tồn chính thức công bố 2 gói tài trợ tài chính trong khuôn khổ của Dự án cụ thể như sau:

1. Gói tài trợ số 1

1.1 Tóm tắt gói tài trợ:

Tên gói tài trợ/hoạt động: Trồng 2,000 cây xanh tại địa bàn xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

– Mục tiêu gói tài trợ:

 • Tăng cường diện tích cây xanh bóng mát tại các khu vực công cộng, đường phố tại xã Hoà Bắc
 • Hỗ trợ sinh kế cho các hộ dân tại xã Hòa Bắc.
 • Truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân xã Hoà Bắc về lợi ích của cây xanh và sự cần thiết của việc trồng cây xanh đô thị.

– Hình thức:

 • Thực hiện việc trồng 2000 cây xanh, trong đó bao gồm 1000 cây bóng mát và 1000 cây ăn quả tại địa bàn xã Hoà Bắc, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng
 • Thực hiện hoạt động truyền thông liên quan đến hoạt động trồng cây để nâng cao nhận thức cho người dân địa phương về lợi ích của cây xanh

– Thời gian thực hiện: 5 tháng. Từ 10/6/2023 – 10/11/2023

– Địa điểm thực hiện: Xã Hoà Bắc, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng

– Kinh phí tài trợ: 213,500,000 VND (Hai trăm mười ba triệu năm trăm đồng)

2. Gói tài trợ số 2

2.1 Tóm tắt gói tài trợ:

– Tên gói tài trợ/hoạt động: Clean Up Bãi Biển Xuân Thiều.

– Mục tiêu gói tài trợ:

 • Tuyên truyền nâng cao ý thức, tích cực thay đổi thói quen cộng đồng quận Liên Chiểu trong việc bảo vệ môi trường, nói không với rác thải nhựa và túi nilong, khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường.
 • Làm sạch 2km đường bờ biển bãi tắm Xuân Thiều (Ngã ba đường Nguyễn Tất Thành – Phan Văn Định)
 • Tăng cường sự tham gia của thanh niên và người dân phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng trong hoạt động làm sạch môi trường.

– Hình thức:

 • Tổ chức sự kiện Clean Up Xuân Thiều huy động được sự tham gia của cộng đồng dân cư và nhóm thanh niên quận Liên Chiểu.
 • Dọn dẹp vệ sinh, nhặt rác 2km đường bờ biển bãi tắm Xuân Thiều (Ngã ba đường Nguyễn Tất Thành – Phan Văn Định), Phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

– Thời gian thực hiện: Ngày 10/6/2023 (1 ngày)

– Địa điểm thực hiện: Bãi biển Xuân Thiều, Phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

– Kinh phí tài trợ: 20,000,000 VND (Hai mươi triệu đồng)

3. Hướng dẫn nộp đề xuất cho 2 gói tài trợ

3.1 Điều kiện hợp lệ của bên nộp đề xuất.

 1. a) Là một tổ chức/nhóm xã hội được thành lập hợp pháp tại Việt Nam.
 2. b) Hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học hoặc bảo vệ môi trường tại miền Trung, Tây Nguyên
 3. c) Không nhằm mục đích vì lợi nhuận

3.2 Thành phần hồ sơ (ban đầu)

(1) Kế hoạch hoạt động (bao gồm hoạt động truyền thông) (Phụ lục 1 theo mẫu)

Nộp bản scan có kí, đóng dấu (đối với đơn vị có tư cách pháp nhân) + File mềm

(2) Kế hoạch Ngân sách (Phụ lục 2 theo mẫu)

Nộp bản scan có kí, đóng dấu (đối với đơn vị có tư cách pháp nhân) + File mềm

(3) Hồ sơ năng lực/CV của đơn vị (Phụ lục 3 theo mẫu)

Chỉ nộp File mềm

3.3 Thành phần báo cáo

(4)Báo cáo hoạt động (Phụ lục 4 theo mẫu)

Nộp bản scan có kí, đóng dấu (đối với đơn vị có tư cách pháp nhân) + File mềm

(5)Báo cáo tài chính (Phụ lục 5 theo mẫu)

Nộp bản scan có kí, đóng dấu (đối với đơn vị có tư cách pháp nhân) + File mềm

3.4 Địa điểm và thời hạn nộp đề xuất:

+ Nộp đề xuất qua địa chỉ email: info.euproject@greenviet.org

+ Thời hạn nộp hồ sơ ban đầu: 17:00 ngày 18/5/2023

+ Thời hạn nộp báo cáo: Nộp sau khi hoàn thành hoạt động theo thời hạn quy định tại Phần 3 “Lịch trình cụ thể”

III. Đánh giá và lựa chọn

 1. Quy trình đánh giá và lựa chọn (áp dụng chung cho 2 Gói tài trợ)

(1) Kiểm tra tính hợp lệ của đơn vị nộp đề xuất về dự án, thời hạn nộp

(2) Kiểm tra hồ sơ năng lực của đơn vị nộp đề xuất

(3) Ban giám khảo (03 người) đánh giá về Kế hoạch hoạt động và Ngân sách dự kiến và Hồ sơ năng

lực.

 1. Tiêu chí chấm điểm (áp dụng chung cho 2 gói tài trợ)
Tiêu chí Điểm tối đa
(1) Năng lực của đơn vị nộp đề xuất thông qua hồ sơ năng lực 10
(2) Nội dung, cách thức, phương tiện thực hiện hoạt động được xác định cụ thể và có tính cộng đồng cao. 10
(3) Đối tượng hưởng lợi, thành phần tham gia được xác định rõ 10
(4) Hiệu quả về truyền thông nâng cao nhận thức 10 10
(5) Ngân sách thiết kế phù hợp 10

Tổng điểm 50

10
 1. Lịch trình cụ thể

3.1 Gói tài trợ số 1

17:00 ngày 18/5/2023 Hạn cuối nộp đề xuất
24/5/2023 Công bố đơn vị được lựa chọn
24/5/2023-26/5/2023 Ký kết Thoả thuận tài trợ

(Ngân sách tài trợ sẽ được chuyển

thành 2 đợt:

– Đợt 1: 1 ngày sau khi ký Thoả thuận

tài trợ

– Đợt 2: 2 ngày sau khi đã hoàn thành

và đáp ứng yêu cầu về báo cáo hoạt

động và tài chính)

10/6/2023 Thực hiện hoạt động
20/11/2023 Hạn cuối nộp báo cáo hoạt động và

Báo cáo tài chính

3.2 Gói tài trợ số 2

17:00 ngày 18/5/2023 Hạn cuối nộp đề xuất
24/5/2023 Công bố đơn vị được lựa chọn
24/5/2023-26/5/2023 Ký kết Thoả thuận tài trợ

(Ngân sách tài trợ sẽ được chuyển

thành 2 đợt:

– Đợt 1: 1 ngày sau khi ký Thoả thuận

tài trợ

– Đợt 2: 2 ngày sau khi đã hoàn thành

và đáp ứng yêu cầu về báo cáo hoạt

động và tài chính)

10/6/2023 Thực hiện hoạt động
15/6/2023 Hạn cuối nộp báo cáo hoạt động và

Báo cáo tài chính

Hỗ trợ thông tin của đợt nộp đề xuất

Tất cả thông tin về quy định của Gói hỗ trợ tài chính, điều kiện hợp lệ của đơn vị nộp đề xuất và dự án thực hiện, quy định về đánh giá đề xuất được cập nhật đầy đủ trong TOR Gói hỗ trợ tài chính đính kèm ở phía trên.

Mẫu thành phần hồ sơ nộp đề xuất bao gồm (1) Kế hoạch hoạt động và (2) Bảng ngân sách (3) Hồ sơ năng lực được đính kèm theo bài đăng này.

Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào về Đợt kêu gọi nộp đề xuất này, vui lòng gửi email cho chúng tôi từ nay đến hết ngày 17 tháng 05  năm 2023 qua địa chỉ email: info.euproject@greenviet.org.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related post