KÊU GỌI NỘP ĐỀ XUẤT GÓI HỖ TRỢ TÀI CHÍNH TỪ TÀI KHOẢN QUỸ BẢO TỒN TẠM THỜI

Dự án “Huy động nguồn tài chính cho các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường bền vững tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam” – Gọi tắt là Dự án Quỹ Bảo tồn nhằm thiết lập một nguồn Quỹ bền vững để tài trợ cho các tổ chức xã hội địa phương (CSO) hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường bền vững tại miền Trung và Tây Nguyên. Dự án được thực hiện chính bởi Trung tâm Bảo tồn Đa dạng Sinh học Nước Việt Xanh và viện Gustav-Stresemann-Institut e.V. (GSI), Đức thực hiện và Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam đồng tài trợ.

Ban quản lý dự án Quỹ bảo tồn công bố Gói hỗ trợ tài chính đầu tiên nằm trong tài khoản Quỹ Bảo tồn tạm thời đồng thời kính mời các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học và môi trường bền vững quan tâm nộp đề xuất để nhận tài trợ. Thông tin Gói tài trợ như sau:

Mục tiêu của Gói hỗ trợ tài chính: Tăng cường diện tích cây xanh bóng mát tại các khu vực công cộng. Nâng cao nhận thức về lợi ích của cây xanh và sự cần thiết của việc trồng cây xanh đô thị.

Quy mô gói tài trợ : 60 triệu đồng.

Kết quả mong đợi:  Hoạt động trồng cây góp phần giải quyết các vấn đề về môi trường, biến đổi khí hậu tại khu vực huyện Hoà Vang và lân cận.

Quy tắc của gói hỗ trợ:

1. Điều kiện hợp lệ của bên nộp đề xuất

Để đủ điều kiện nhận tài trợ, bên nộp đề xuất phải: 

  1. a) Là một tổ chức xã hội được thành lập tại Việt Nam.
  2. b) Không nhằm mục đích vì lợi nhuận.

2. Dự án nộp đề xuất

– Hoạt động dự án: 

Sử dụng ngân sách tài trợ để thực hiện hoạt động trồng cây (có bao gồm hoạt động truyền thông)

Số lượng : 600 cây. Cụ thể:

  • Tên hoạt động: Trồng cây xanh tại huyện Hoà Vang
  • Loài cây và số lượng: 600 cây Bằng Lăng
  • Thời gian thực hiện: 1 tuần, bắt đầu từ ngày 29/10/2022
  • Địa điểm thực hiện: xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng
  • Kinh phí: 60 triệu đồng.

Hướng dẫn nộp đề xuất:

Thành phần hồ sơ:

(1) Kế hoạch hoạt động (bao gồm hoạt động truyền thông) (theo mẫu tại đây)

(2) Ngân sách (theo mẫu tại đây)

(3) Hồ sơ năng lực/CV của đơn vị (mẫu tuỳ chọn theo sự sáng tạo của đơn vị nộp đề xuất)

-Thời gian và địa điểm nộp đề xuất

+ Nộp đề xuất qua địa chỉ email: info.euproject@greenviet.org

+ Thời hạn nộp: 17:00 ngày 15/10/2022 (giờ Việt Nam)

Timeline:

17:00 ngày 15/10/2022 Hạn cuối nộp đề xuất
20/10/2022 Công bố đơn vị được lựa chọn
20/10/2022-25/10/2022 Thoả thuận ký kết hợp đồng
29/10/2022- 6/11/2022 Thực hiện hoạt động
22/11/2022 Hạn cuối nộp báo cáo hoạt động và Báo cáo tài chính

Hỗ trợ thông tin của đợt nộp đề xuất

Tất cả thông tin về quy định của Gói hỗ trợ tài chính, điều kiện hợp lệ của đơn vị nộp đề xuất và dự án thực hiện, quy định về đánh giá đề xuất được cập nhật đầy đủ trong TOR Gói hỗ trợ tài chính đính kèm.

Mẫu thành phần hồ sơ nộp đề xuất bao gồm (1) Kế hoạch hoạt động và (2) Bảng ngân sách được đính kèm theo bài đăng này.

Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào về Đợt kêu gọi nộp đề xuất này, vui lòng gửi email cho chúng tôi từ nay đến hết ngày 15 tháng 10 năm 2022 qua địa chỉ email: info.euproject@greenviet.org.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related post