CÔNG BỐ ĐƠN VỊ ĐƯỢC CHỌN CHO GÓI TÀI TRỢ TÀI CHÍNH TỪ DỰ ÁN QUỸ BẢO TỒN

Sau thời gian nhận các đề xuất và trải qua vòng chấm chọn, Ban quản lý dự án Qũy Bảo tồn xin công bố Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng là đơn vị được chọn tài trợ tài chính từ Dự án quỹ bảo tồn đã được kêu gọi hồi tháng 04/2023 với ngân sách 45 triệu đồng.

Sơ lược về đơn vị nhận tài trợ: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng được thành lập từ năm 1995, là đơn vị Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Đại học Đà Nẵng. Chức năng của Đoàn Trường, một là đơn vị trực tiếp tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu trong việc thực hiện nhiệm vụ tập hợp, tổ chức, giáo dục và rèn luyện đoàn viên, sinh viên trong Nhà trường; Hai là, phụ trách quản lý, chỉ đạo trực tiếp các hoạt động của Hội Sinh viên Nhà trường; Ba là, bồi dưỡng, rèn luyện và giới thiệu các đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Đối với Gói tài trợ lần này, đơn vị được trao tài trợ là Đoàn Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng sẽ thực hiện hoạt động Tăng cường nhận thức bảo vệ loài Chà vá chân nâu ở Đà Nẵng qua Chiến dịch truyền thông “Vũ điệu chà vá chân nâu”, chi tiết như sau: 

  • Mục đích: Bảo tồn loài Chà vá chân nâu quý hiếm ở khu bảo tồn Sơn Trà, Đà Nẵng
  • Thời gian: ngày 10/05/2023 đến 10/09/2023
  • Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng
  • Đơn vị chủ trì: Đoàn Thanh niên, Trường Đại học Sư Phạm, Đại học Đà Nẵng
  • Đơn vị quản lý, phối hợp: Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet), Trung tâm hỗ trợ Sinh viên và quan hệ Doanh nghiệp Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng.

Gói hỗ trợ tài chính để thực Chương trình giáo dục nằm trong khuôn khổ Dự án “Huy động nguồn tài chính cho các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường bền vững tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam” – Gọi tắt là Dự án Quỹ Bảo tồn nhằm thiết lập một nguồn Quỹ bền vững cho các tổ chức xã hội địa phương (CSO) hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường bền vững tại miền Trung và Tây Nguyên. Dự án được thực hiện bởi Trung tâm Bảo tồn Đa dạng Sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) với sự phối hợp của viện Gustav-Stresemann-Institut e.V. (GSI), Đức và Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam đồng tài trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related post