KÊU GỌI NỘP ĐỀ XUẤT GÓI HỖ TRỢ TÀI CHÍNH TỪ TÀI KHOẢN QUỸ BẢO TỒN NĂM 2023

Dự án “Huy động nguồn tài chính cho các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường bền vững tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam” – Gọi tắt là Dự án Quỹ Bảo tồn nhằm thiết lập một nguồn Quỹ bền vững để tài trợ cho các tổ chức xã hội địa phương (CSO) hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường bền vững tại miền Trung và Tây Nguyên. Dự án được thực hiện chính bởi Trung tâm Bảo tồn Đa dạng Sinh học Nước Việt Xanh và viện Gustav-Stresemann-Institut e.V. (GSI), Đức thực hiện và Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam đồng tài trợ.

Năm 2023, Ban quản lý dự án Quỹ bảo tồn công bố Gói hỗ trợ tài chính cho CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NÂNG CAO NHẬN THỨC BẢO TỒN QUẦN THỂ THÚ LINH TRƯỞNG TẠI BÁN ĐẢO SƠN TRÀ, ĐÀ NẴNG.

1.Thông tin Gói tài trợ như sau:

Đối tượng:

a) Là một tổ chức/nhóm xã hội được thành lập hợp pháp tại Việt Nam.

b) Hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học hoặc bảo vệ môi trường tại miền Trung, Tây Nguyên

b) Không nhằm mục đích vì lợi nhuận 

– Mục tiêu gói tài trợ: Nâng cao hiểu biết và nhận thức của học sinh, sinh viên, giới trẻ ở thành phố Đà Nẵng nhằm hướng tới bảo vệ các loài thú linh trưởng đang sinh sống tại bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng thông qua chương trình giáo dục nâng cao nhận thức

– Hình thức: Tổ chức chương trình giáo dục nâng cao nhận thức, dưới dạng cuộc thi hoặc các hoạt động truyền thông offline hoặc online

– Thời gian thực hiện (4 tháng): từ 10/5/2023 – 10/9/2023

– Địa điểm thực hiện: Bán đảo Sơn Trà và thành phố Đà Nẵng.

– Kinh phí tài trợ: 45 triệu đồng

2.Điều kiện hợp lệ của bên nộp đề xuất:

  • Để đủ điều kiện nhận tài trợ, bên nộp đề xuất phải:
    a) Là một tổ chức xã hội được thành lập tại Việt Nam.
    b) Hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học hoặc bảo vệ môi trường tại miền Trung, Tây Nguyên
    c) Không nhằm mục đích vì lợi nhuận.

3. Hướng dẫn nộp đề xuất

  – Thành phần hồ sơ

(1) Kế hoạch hoạt động (bao gồm hoạt động truyền thông) (Phụ lục 1 theo mẫu)

(2) Kế hoạch Ngân sách (Phụ lục 2 theo mẫu)

(3) Hồ sơ năng lực/CV của đơn vị (Phụ lục 3 theo mẫu)

– Thành phần báo cáo

(4) Báo cáo hoạt động (Phụ lục 4 theo mẫu)

(5) Báo cáo tài chính (Phụ lục 5 theo mẫu)

– Thời hạn và địa điểm nộp đề xuất:

+ Nộp đề xuất qua địa chỉ email: info.euproject@greenviet.org

+  Hình thức: File mềm và File scan đã ký + đóng dấu (nếu là đơn vị có tư cách pháp nhân)

+ Thời hạn nộp: 17:00 ngày 26/4/2023

III. Đánh giá và lựa chọn

  1. Quy trình đánh giá và lựa chọn

(1) Kiểm tra tính hợp lệ của đơn vị nộp đề xuất về dự án, thời hạn nộp

(2) Kiểm tra hồ sơ năng lực của đơn vị nộp đề xuất

(3) Ban giám khảo (03 người) đánh giá về Kế hoạch hoạt động và Ngân sách dự kiến và Hồ sơ năng lực.

  1. Tiêu chí chấm điểm
Tiêu chí Điểm tối đa
(1) Năng lực của đơn vị nộp đề xuất thông qua hồ sơ

năng lực

10
(2) Nội dung, cách thức, phương tiện thực hiện hoạt động được xác định cụ thể và có tính cộng đồng cao 10
(3) Đối tượng hưởng lợi, thành phần tham gia được xác định rõ 10
(4) Hiệu quả về truyền thông nâng cao nhận thức 10
(5) Ngân sách thiết kế phù hợp 10
Tổng điểm 50
  1. Lịch trình cụ thể
17:00 ngày 26/4/2023 Hạn cuối nộp đề xuất
7/5/2023 Công bố đơn vị được lựa chọn
7/5/2023-9/5/2023 Thoả thuận ký kết hợp đồng

(Ngân sách tài trợ sẽ được chuyển

thành 2 đợt:

– Đợt 1: 1 ngày sau khi ký Thoả thuận

tài trợ

– Đợt 2: 2 ngày sau khi đã hoàn thành

và đáp ứng yêu cầu về báo cáo hoạt

động và tài chính)

10/5/2023- 10/9/2023 Thực hiện hoạt động
20/9/2023 Hạn cuối nộp báo cáo hoạt động và

Báo cáo tài chính

Hỗ trợ thông tin của đợt nộp đề xuất

Tất cả thông tin về quy định của Gói hỗ trợ tài chính, điều kiện hợp lệ của đơn vị nộp đề xuất và dự án thực hiện, quy định về đánh giá đề xuất được cập nhật đầy đủ trong TOR Gói hỗ trợ tài chính đính kèm ở trên.

Mẫu thành phần hồ sơ nộp đề xuất bao gồm (1) Kế hoạch hoạt động và (2) Bảng ngân sách (3) Hồ sơ năng lực được đính kèm theo bài đăng này.

Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào về Đợt kêu gọi nộp đề xuất này, vui lòng gửi email cho chúng tôi từ nay đến hết ngày 25 tháng 04  năm 2023 qua địa chỉ email: info.euproject@greenviet.org.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related post