MỜI NỘP ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ TÀI CHÍNH DÀNH CHO CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI

Dự án “Huy động nguồn tài chính cho các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường bền vững tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam” (gọi tắt là dự án “Quỹ bảo tồn”) do GreenViet (Việt Nam) và Viện Gustav-Stresemann (GSI, Đức) hợp tác thực hiện và Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam đồng tài trợ. Dự án nhằm thành lập Quỹ bảo tồn động thực vật hoang dã Việt Nam để vận động các nguồn tài trợ và nâng cao năng lực của các tổ chức xã hội địa phương hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường ở miền Trung và Tây Nguyên, Việt Nam.

Ban điều phối dự án Quỹ Bảo tồn trân trọng kính mời các tổ chức, hội, nhóm quan tâm nộp hồ sơ đề xuất hỗ trợ tài chính cho các hoạt động của quý đơn vị, theo hướng dẫn dưới đây:

Mục tiêu của hoạt động kêu gọi nộp đề xuất: hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho các tổ chức xã hội địa phương với sự ưu tiên dành cho các CBO và các tổ chức cơ sở (grassroots organisations) hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học và môi trường  bền vững tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Tây Nguyên.

Các đối tượng nộp đề xuất: Các tổ chức xã hội (CSOs) chưa có tư cách pháp nhân (nhóm 1) HOẶC các tổ chức phi chính phủ đã có tư cách pháp nhân được thành lập ở Việt Nam (nhóm 2). Xem thêm thông tin chi tiết ở Hướng dẫn nộp đề xuất.

Địa điểm thực hiện dự án: phải được thực hiện trong phạm vi lãnh thổ miền Trung và Tây Nguyên của Việt Nam.

Thời gian thực hiện Đề xuất: không được ít hơn 4 tháng và không quá 10 tháng.

Số tiền tài trợ cho mỗi Đề xuất:

Nếu đơn vị đề xuất thuộc nhóm 1: Tối thiểu là 106.000.000 VND và tối đa 132.000.000 VND (tương đương 4.000 € – 5.000 €)

Nếu đơn vị đề xuất thuộc nhóm 2: Tối thiểu là 477.000.000 VND và tối đa 530.000.000 VND (tương đương 18.000 € – 20.000 €)

Mẫu đề xuất: Đề xuất được soạn bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh theo mẫu gửi kèm. Nếu nộp bằng tiếng Việt thì cần có một bản tóm tắt bằng tiếng Anh. Các đơn vị nộp đề xuất gửi bản mềm qua địa chỉ email: nopdexuat@greenviet.org.

Hạn nộp đề xuất: 17:00, ngày 01/10/2021 (giờ Việt Nam). Bất kỳ Bản đề xuất nào được gửi sau thời gian này sẽ bị từ chối.

Hồ sơ đề xuất gồm: Bản đề xuất, Bảng ngân sách, Cam kết danh dự, Các tài liệu kèm theo như trong phần Hướng dẫn nộp đề xuất. Xem thêm thông tin Hướng dẫn, Tải các mẫu văn bản tại phần tài liệu của bài viết.

Đánh giá đề xuất: Các đề xuất sẽ được Hội đồng thẩm định đề xuất xem xét về tính hợp lệ. Hội đồng thẩm định đề xuất gồm các chuyên gia trong nước và quốc tế của Greenviet, GSI, Ban Cố vấn Quốc gia (NAB) của Liên minh Doanh nghiệp vì Môi trường Việt Nam  – Viet Nam Business For Environment (VB4E) khởi xướng bởi Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN).

Hỗ trợ thông tin của đợt nộp đề xuất

Tất cả thông tin của Đợt kêu gọi đề xuất này (Bản Hướng dẫn, các mẫu bằng tiếng Anh và tiếng Việt) sẽ được công bố trên trang thông tin của dự án https://greenviet.org/conservation-fund/ vào ngày 22 tháng 7 năm 2021.

Hai buổi trao đổi thông tin trực tuyến sẽ được tổ chức vào lúc 15:00, ngày 29 tháng 7 và ngày 12 tháng 8 năm 2021 (giờ Việt Nam) để cung cấp thông tin chính và giải quyết các câu hỏi trực tiếp từ các ứng viên và đối tác. 

Đăng kí tham gia phiên trao đổi thông tin và phản hồi thắc mắc về thủ tục nộp đề xuất tại đây. 

Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào về Đợt kêu gọi nộp đề xuất này, vui lòng gửi email cho chúng tôi từ nay đến ngày 3 tháng 9, 2021 qua địa chỉ email: info.euproject@greenviet.org.

Phần Câu hỏi & giải đáp sẽ được công bố trên trang thông tin của dự án 14 ngày trước thời hạn kết thúc gửi đề xuất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related post