ĐẶNG THÁI TUẤN

Chuyên viên viết bài – 8/2019 – 3/2020

Kỹ năng: nghiên cứu, viết, xuất bản kỹ thuật số

Genevieve học chuyên ngành Báo chí Đại học King College. Sau khi tốt nghiệp, cô làm việc cho khu vực phi lợi nhuận và Bộ Ngoại giao Canada với một thời gian ngắn làm thực tập phát sóng tại Văn phòng Tin tức Thế giới của CBC ở London, Vương quốc Anh. Hiện tại, Genevieve đang làm nghiên cứu và viết nội dung cho trang bền vững sắp tới của Hội đồng Tư vấn Du lịch Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related post