TÍN HIỆU MỪNG TỪ HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC BẢO TỒN ĐDSH Ở KBTTN SƠN TRÀ, ĐÀ NẴNG

Trong năm 2015, kết quả hợp tác trong các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học ở Sơn Trà của Trung tâm GreenViet và Hạt Kiểm lâm Liên quận Sơn Trà-Ngũ Hành Sơn đã mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Với phương châm tăng cường các quan hệ hợp tác nhằm thúc đẩy công tác bảo tồn đa dạng sinh học hiệu quả ở Việt Nam, từ năm 2013, Trung tâm GreenViet đã nỗ lực kết nối và ký kết hợp tác với nhiều đơn vị có cùng mối quan tâm trên địa bàn, góp phần tăng cường sự tham gia của các cơ quan chức năng và các nhóm cộng đồng địa phương trong công tác bảo tồn.

Ý thức được rằng Hạt Kiểm lâm Sơn Trà là đối tác chiến lược trong các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học ở Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, sau nhiều nỗ lực kết nối và tìm hiểu, trung tâm GreenViet đã tiến hành ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn vào tháng 7 năm 2015.

Nội dung chính trong bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm GreenViet và Hạt Kiểm lâm Sơn Trà là hợp tác xây dựng và thực hiện các dự án liên quan đến vấn đề bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt ưu tiên các đề xuất truyền thông và giáo dục cho cộng đồng đối với loài nguy cấp, quý hiếm, loài mới; và cam kết chia sẻ thông tin, ấn phẩm, báo cáo khoa học, các công trình nghiên cứu liên quan đến công tác bảo tồn thiên nhiên để hỗ trợ thông tin xây dựng dự án bảo tồn, đồng thời nhằm hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ về đa dạng sinh học cho khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà.

Kết thúc năm 2015, theo đúng tinh thần hợp tác và chia sẻ thông tin, Hạt Kiểm lâm đã gửi Thông báo số 13/TB-HKL nhằm chia sẻ với Trung tâm GreenViet các Kết quả hoạt động công tác quản lý bảo vệ rừng và động vật hoang dã trong năm 2015.

Theo đó, công tác quản lý và bảo vệ rừng và động vật hoang dã trong năm 2015 đã mang lại nhiều kết quả đáng mừng cho KBTTN Sơn Trà như Không để xảy ra vụ cháy rừng nào, đã tổ chức 56 đợt tuần tra truy quét tại rừng tại các vùng trọng điểm, phá hủy ba lán trại, phá hủy hàng ngàn mét bẫy dây, hàng chục bẫy bằng cây, lập biên bản hàng chục vụ vi phạm về quản lý và bảo vệ rừng, tổ chức tuyên truyền pháp luật về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng cho hàng trăm bà con phường Thọ Quang, v.v…Đặc biệt, trong năm 2015, Hạt Kiểm lâm Sơn Trà cũng đã hoàn tất hồ sơ hai vụ vi phạm hình sự về săn bắt Vọoc chà vá chân nâu, nhanh chóng chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra xử lý theo Quy định của pháp luật.

Trên cơ sở những thành công đã đạt được trong năm 2015, hai đơn vị cũng đã có những thảo luận để cùng đưa ra các hạng mục dự kiến hợp tác trong năm 2016, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến công tác tuyên truyền cho cộng đồng dân cư địa phương và trường học về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.

Bên cạnh những thành công trong hợp tác hoạt động với các đơn vị như Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, Phòng Giáo dục quận Sơn Trà, Chi cục Bảo vệ Môi trường thành phố Đà Nẵng, v.v…thì hoạt động hợp tác của Trung tâm GreenViet với Hạt Kiểm lâm Sơn Trà trong năm 2015 đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động truyền thông, giáo dục, các hoạt động nghiên cứu khoa học và thực thi pháp luật tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, giúp bảo tồn bền vững sự đa dạng sinh học và quần thể các loài động vật hoang dã nơi đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related post