CHÚNG TÔI TÌNH NGUYỆN BẢO VỆ CHÀ VÁ CHÂN NÂU SƠN TRÀ

Đội tình nguyện với khoảng 30 thành viên tham gia tình nguyện quan sát và ghi chép các thông tin về quần thể Voọc chà vá chân nâu ở Sơn Trà.

Trong thời gian sau Tết nguyên đán vừa qua, các thông tin về việc phát rừng gây xâm hại đến sinh cảnh sống của quần thể Vọoc chà vá chân nâu ở bán đảo Sơn Trà đã thu hút được sự quan tâm rất lớn của quần chúng nhân dân.

Voọc chà vá chân nâu ở bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Trường Sinh

Trung tâm GreenViet đã thực hiện một khảo sát nhanh trong vòng 03 tuần từ ngày 24/2/2016, với câu hỏi “Bạn có đồng ý cùng chúng tôi bảo tồn quần thể Vọoc chà vá chân nâu ở bán đảo Sơn Trà?” và nhận được phản hồi từ gần 700 người tham gia khảo sát, với 99.8 % là đồng ý. Kỷ lục vào ngày 27/2 có đến 350 người tham gia nói “Có” với câu hỏi trên. Trong đó có người đóng góp ý tưởng nên thành lập đội TNV bảo vệ Voọc chà vá chân nâu ở Sơn Trà để hỗ trợ chính quyền địa phương trong công tác bảo tồn.

Kết quả khảo sát cho thấy sự quan tâm rất lớn của cộng đồng đến bán đảo Sơn Trà nói chung và quần thể Vọoc chà vá chân nâu ở Sơn Trà nói riêng. Nhận thấy nhu cầu của cộng đồng trong việc tham gia bảo vệ Vọoc chà vá chân nâu, đồng thời mong muốn góp phần hỗ trợ thông tin cho thành phố quản lý tốt hơn nguồn tài nguyên thiên nhiên này, Trung tâm GreenViet mong muốn thành lập đội tình nguyện bảo vệ Voọc chà vá chân nâu  để cộng đồng người dân cùng cơ quan chức năng chung tay bảo vệ đa dạng sinh học của bán đảo.

Đội tình nguyện sẽ gồm 30 người trên 18 tuổi hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Đà Nẵng có mong muốn đóng góp thời gian và công sức của mình cho công tác bảo vệ quần thể Voọc chà vá chân nâu ở Sơn Trà. Trung tâm GreenViet chịu trách nhiệm điều phối, tập huấn các kỹ năng cần thiết cho các thành viên như kỹ năng khảo sát ngoài thực địa, kỹ năng quan sát động vật, kỹ năng sử dụng các thiết bị thực địa, bản đồ, v.v…Mỗi tình nguyện viên đăng ký hoạt động trong ngày, đi dọc các tuyến đường du lịch trên bán đảo Sơn Trà để quan sát và ghi chép lại các điểm thường hay thấy Voọc chà vá chân nâu, đồng thời ghi chép lại các nguy cơ ảnh hưởng đến các gia đình nhà Vọoc để báo lại cho Trung tâm GreenViet để trung tâm kịp thời gửi kiến nghị lên các cơ quan chức năng địa phương như Hạt Kiểm lâm, Ủy ban phường, công an phường, v.v…

Ngoài việc được tham gia trực tiếp vào hoạt động tình nguyện bảo vệ Voọc chà vá chân nâu, các thành viên còn được tìm hiểu, tập huấn các kiến thức sâu về đa dạng sinh học của bán đảo Sơn Trà, bổ sung cho nguồn kiến thức phong phú về tài nguyên thiên nhiên Việt Nam mà chúng ta chưa có điều kiện được biết. Trung tâm sẽ hỗ trợ một số trang thiêt bị thực địa liên quan như ống nhòm, GPS, áo, mũ… để các bạn TNV ghi nhận thông tin. Đội tình nguyện sẽ chính thức đi vào hoạt động từ tháng 4 năm 2016 với mong đợi đóng góp được nhiều thông tin cho chính quyền thành phố trong công tác bảo tồn quần thể Voọc chà vá chân nâu ở Sơn Trà.

Link đăng ký trở thành thành viên của đội tình nguyện: http://goo.gl/forms/dn4D8RWTW6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related post