TRUNG TÂM GREENVIET VÀ HẠT KIỂM LÂM LIÊN QUẬN SƠN TRÀ – NGŨ HÀNH SƠN KÝ HỢP TÁC

Nội dung chính của bản ghi nhớ hợp tác được ký kết nhằm đẩy mạnh các hoạt động giáo dục và truyền thông nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học tại KBTTN Sơn Trà.

Sau nhiều nỗ lực thúc đẩy và hợp tác, vào tháng 7 năm 2015 vừa qua, Trung tâm GreenViet và Hạt Kiểm lâm Liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn (Hạt Kiểm lâm) đã tiến hành ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa hai bên nhằm tăng cường các hoạt động bảo vệ đa dạng sinh học tại Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Từ đầu năm 2014, Trung tâm GreenViet đã có nhiều hoạt động hỗ trợ công tác bảo vệ KBTTN Sơn Trà của Hạt kiểm lâm. Trong đó nổi bật là chương trình cam kết dài lâu nhằm hỗ trợ các hoạt động tuần tra giám sát và bảo vệ đa dạng sinh học của Hạt kiểm lâm hằng tháng. Nguồn kinh phí này nằm trong chương trình hợp tác nghiên cứu dài hạn giữa Trung tâm GreenViet, khoa Sinh – Môi Trường thuộc Đại học Sư phạm Đà Nẵng và Tiến Sĩ Jonathan Clayton thuộc Đại học Minnesota, Mỹ nhằm hiểu rõ về các đặc điểm sinh thái học, tập tính dinh dưỡng, tập tính xã hội, nguồn thức ăn và sự biến động quần thể Voọc chà vá chân nâu tại bán đảo Sơn Trà.

Đặc biệt, trong năm 2015 vừa qua khi có nhiều vụ việc xâm hại quần thể Vọoc chà vá chân nâu diễn ra ở Sơn Trà, Trung tâm GreenViet đã kịp thời hỗ trợ Hạt kiểm lâm bằng việc kêu gọi kinh phí hỗ trợ cho quá trình xử lý, bảo quản mẫu vật của Voọc chà vá chân nâu bị bắn chết vào tháng 9 và quá trình xử lý nhóm tội phạm bắn Voọc ở Sơn Trà vào tháng 4 năm 2015. Ngoài ra, trong thời gian qua Trung tâm GreenViet cũng tham gia cung cấp thông tin và hỗ trợ Hạt kiểm lâm tiếp nhận một cá thể trăn đất và một cá thể khỉ vàng từ người dân địa phương để các cá thể này được có cơ hội trở về lại tự nhiên.

Với các nỗ lực hợp tác trong thời gian qua, bản ghi nhớ hợp tác được ký kết giữa hai đơn vị nhằm tăng cường tính kết nối trong các hoạt động chung nhằm thúc đẩy bảo vệ KBTTN Sơn Trà chặt chẽ hơn trong thời gian tới, với các nội dung hợp tác chính như sau:

  1. Hợp tác xây dựng và thực hiện các dự án, trong đó hai bên phối hợp chia sẻ ý tưởng liên quan đến vấn đề bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, cùng xây dựng dự án, vận động tài trợ và thực hiện các dự án chung tại khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, Đà Nẵng; đặc biệt ưu tiên xây dựng các đề xuất truyền thông và giáo dục cho cộng đồng đối với loài nguy cấp, quý hiếm, loài mới. Về lâu dài tiến đến xây dựng các đề xuất tạo sinh kế cho người dân vùng đệm nhằm giảm áp lực tác động từ cộng đồng đến khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà;
  2. Hai đơn vị cam kết chia sẻ thông tin với các tài liệu, các ấn phẩm, các báo cáo khoa học, các công trình nghiên cứu liên quan đến công tác bảo tồn thiên nhiên để hỗ trợ thông tin xây dựng dự án bảo tồn, đồng thời nhằm hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ về đa dạng sinh học cho khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà.

Hoạt động hợp tác với Hạt Kiểm lâm Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn nằm trong chiến lược bảo tồn đa dạng sinh học KBTTN Sơn Trà dựa vào cộng đồng của Trung tâm GreenViet. Cho đến nay, với nỗ lực huy động các nguồn lực của cộng đồng địa phương trong các hoạt động bảo tồn tại Sơn Trà nói riêng và bảo tồn đa dạng sinh học của thành phố Đà Nẵng nói chung, Trung tâm GreenViet đã tiến hành các hoạt động hợp tác với nhiều đơn vị bao gồm Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, Phòng Giáo dục quận Sơn Trà, Chi cục Bảo vệ Môi trường thành phố Đà Nẵng, v.v…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related post